kartkownik.plarrow right†Finansearrow right†Amortyzacja samochodu powyżej 150 tys - Jak prawidłowo to zrobić?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

19.06.2024

Amortyzacja samochodu powyżej 150 tys - Jak prawidłowo to zrobić?

Amortyzacja samochodu powyżej 150 tys - Jak prawidłowo to zrobić?

Spis treści

Amortyzacja samochodu powyżej 150 tys to temat, który może sprawiać problemy wielu przedsiębiorcom. Odpowiednie naliczanie odpisów amortyzacyjnych ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozliczenia podatkowego. W tym artykule wyjaśnimy, jak należy postępować, aby wszystko zrobić zgodnie z przepisami prawa i uniknąć niepotrzebnych komplikacji.

Kluczowe wnioski
 • Amortyzacja samochodu powyżej 150 tys podlega ograniczeniom kwotowym. Nie można odpisać całej wartości nabycia.
 • Dokładne limity amortyzacyjne zależą od przeznaczenia pojazdu i jego rodzaju.
 • Prawidłowe ustalenie kwoty odpisów amortyzacyjnych ma duże znaczenie dla rozliczeń podatkowych firmy.
 • Zasady amortyzacji samochodów powyżej 150 tys regulują konkretne przepisy, które należy dokładnie przestudiować.
 • W razie wątpliwości warto skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym.

Amortyzacja samochodu powyżej 150 tys - najważniejsze informacje

Gdy prowadzisz działalność gospodarczą i posiadasz samochód o wartości przekraczającej 150 tys. zł, musisz zwrócić szczególną uwagę na kwestię amortyzacji. Jest to bowiem proces, którego prawidłowe przeprowadzenie ma kluczowe znaczenie dla rozliczeń podatkowych firmy.

Co istotne, w przypadku tak drogich pojazdów obowiązują specjalne zasady amortyzacji. Nie możesz po prostu odpisać całej wartości nabycia jednorazowo lub stosować standardowych stawek amortyzacyjnych. Ustawodawca wprowadził tutaj pewne ograniczenia, o których należy pamiętać.

Przede wszystkim, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że amortyzacja samochodu powyżej 150 tys nie będzie mogła przekroczyć określonych limitów kwotowych. Oznacza to, że przez pierwsze lata użytkowania pojazdu część jego wartości nie zostanie rozliczona i dopiero później będziesz mógł ją stopniowo amortyzować.

Właściwe podejście do tego zagadnienia jest więc niezwykle istotne. Jeśli popełnisz błędy w tym zakresie, może to skutkować poważnymi konsekwencjami, jak np. zarzuty ze strony urzędu skarbowego. Dlatego warto dogłębnie poznać wszystkie obowiązujące regulacje i stosować się do nich w praktyce.

Limity amortyzacji samochodu powyżej 150 tys - jak je obliczyć?

Ustalenie prawidłowej kwoty odpisów amortyzacyjnych dla samochodu o wartości przekraczającej 150 tys. zł wymaga wzięcia pod uwagę kilku kluczowych czynników. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na to, do jakiego celu jest wykorzystywany dany pojazd oraz jaka jest jego dopuszczalna masa całkowita.

Jeśli mamy do czynienia z samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wówczas roczny limit amortyzacji wynosi 20% wartości pojazdu nieprzekraczającej 150 tys. zł powiększonej o VAT. Przykładowo dla samochodu wartego 200 tys. zł, roczny odpis wyniesie 30 tys. zł (20% z 150 tys. zł).

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku samochodów ciężarowych, gdzie limity są wyższe. Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej roczny limit odpisów to 30% wartości pojazdu nieprzekraczającej 150 tys. zł powiększonej o VAT.

Jak widać, amortyzacja pojazdów drogich w cenie wymaga od przedsiębiorcy dobrej znajomości przepisów oraz wykonania odpowiednich wyliczeń. Warto też pamiętać, że niektóre samochody mogą korzystać ze zwolnienia z tych limitów (np. będące częścią majątku firmy transportowej).

Kwota amortyzacji samochodu powyżej 150 tys - przykładowe wyliczenia

Aby w pełni zrozumieć, jak wyglądają zasady amortyzacji samochodu powyżej 150 tys zł, warto przyjrzeć się przykładowym wyliczeniom. Pozwoli to lepiej uchwycić skalę tego zagadnienia i zobrazować, jak w praktyce stosuje się limity odpisów amortyzacyjnych.

Załóżmy, że przedsiębiorca zakupił samochód osobowy o wartości 220 tys. zł. Oznacza to, że jego roczny limit amortyzacji wyniesie 20% z kwoty 150 tys. zł powiększonej o podatek VAT, czyli:

150 000 zł + 23% VAT = 184 500 zł
20% z 184 500 zł = 36 900 zł

Zatem w pierwszym roku eksploatacji pojazdu firma odpisze na amortyzację kwotę 36 900 zł. W kolejnych latach będzie to analogiczna kwota, aż do całkowitego zamortyzowania maksymalnej dopuszczalnej wartości 184 500 zł. Pozostała część (220 000 zł - 184 500 zł = 35 500 zł) będzie mogła być stopniowo amortyzowana dopiero po upływie tych pełnych lat podatkowych.

 • Samochód osobowy za 220 tys. zł
 • Roczny limit amortyzacji: 20% z 184 500 zł = 36 900 zł
 • Po odpisaniu 184 500 zł pozostaje 35 500 zł do dalszej amortyzacji

Ten przykład pokazuje, jak ważne jest prawidłowe naliczanie odpisów przy drogich samochodach. Niewłaściwe podejście mogłoby bowiem skutkować zaniżeniem lub zawyżeniem dochodów firmy do opodatkowania, a w konsekwencji - narażeniem na spore problemy.

Odpisy amortyzacyjne samochodu powyżej 150 tys - co warto wiedzieć?

Jak już wiemy, kwestia amortyzacji drogich samochodów powyżej 150 tys. zł jest dość skomplikowana i obwarowana wieloma przepisami. Warto zatem zwrócić uwagę na kilka dodatkowych aspektów, które mogą mieć duże znaczenie dla prawidłowego rozliczenia się z fiskusem.

Po pierwsze, trzeba pamiętać, że stawki rocznej amortyzacji dla samochodów są stawkami maksymalnymi. Oznacza to, że przedsiębiorca może je stosować w pełnej wysokości, ale również obniżać, gdyby uznał to za bardziej korzystne dla firmy na danym etapie działalności.

Kolejna istotna kwestia dotyczy początku naliczania odpisów dla danego pojazdu. Otóż zazwyczaj są one liczone od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wprowadzenie środka trwałego do ewidencji. Jeżeli jednak samochód zostanie zakupiony np. w drugiej połowie miesiąca, to niektórzy podatnicy wolą zacząć amortyzację już od tego samego miesiąca.

Podsumowanie

Zdjęcie Amortyzacja samochodu powyżej 150 tys - Jak prawidłowo to zrobić?

Dla przedsiębiorców posiadających samochód o wartości powyżej 150 tys. zł niezwykle ważne jest właściwe podejście do amortyzacji tego pojazdu. Obowiązują tutaj określone limity odpisów amortyzacyjnych, które muszą być bezwzględnie przestrzegane. W przeciwnym razie grozi to poważnymi konsekwencjami podatkowymi.

Dlatego też tak istotne jest dogłębne poznanie zasad amortyzacji drogich samochodów. Należy zwrócić uwagę na dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, jego przeznaczenie oraz prawidłowo obliczyć maksymalne kwoty odpisów. Tylko w ten sposób jak amortyzować samochód powyżej 150 tys. zł, unikając niepotrzebnych problemów z urzędem skarbowym.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Fryzjer PKD - Jaki kod PKD dla działalności fryzjerskiej?
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator kasy fiskalnej - Jak prawidłowo obliczyć limit sprzedaży?

Zobacz więcej