Test present simple vs present continuous pdf
Poziom: Pre-intermediate. Zadania w pdf. 1) Pat often _____ to concerts.Katalog testów Gramatyka Czasy angielskie Present simple czy present continuous? Wstaw podany w nawiasie czasownik w odpowiednim czasie: present simple lub present continuous. Średni wynik: 57,9 %.Present continuous - short forms. Klucz odpowiedzi. Test rozwiązano 385678 razy..Komentarze

Brak komentarzy.