kartkownik.plarrow right†Poradyarrow right†Audyt energetyczny przykład - Jak poprawnie przeprowadzić audyt?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Audyt energetyczny przykład - Jak poprawnie przeprowadzić audyt?

Audyt energetyczny przykład - Jak poprawnie przeprowadzić audyt?

Spis treści

Audyt energetyczny przykład jest kluczowym narzędziem w dążeniu do zwiększenia efektywności energetycznej budynku, procesu przemysłowego lub całego przedsiębiorstwa. Dokładna analiza stanu obecnego i stwierdzenie obszarów potencjalnych oszczędności stanowi pierwszy krok na drodze do racjonalnego gospodarowania energią i ograniczenia kosztów. W tym artykule krok po kroku wyjaśnimy, jak poprawnie przeprowadzić audyt energetyczny, przedstawimy praktyczne przykłady oraz najlepsze praktyki wsparte doświadczeniem ekspertów w tej dziedzinie.

Kluczowe wnioski
 • Audyt energetyczny to dogłębna analiza zużycia energii w obiekcie lub procesie produkcyjnym, pozwalająca zidentyfikować obszary niewydajności i możliwości oszczędności.
 • Przeprowadzenie rzetelnego audytu wymaga skrupulatnego zbierania danych, wykonania pomiarów i obliczeń przez doświadczonych audytorów.
 • Przykłady konkretnych audytów energetycznych pokazują, jak można znacząco obniżyć koszty energii poprzez wdrożenie zaleceń płynących z audytu.
 • Audyt energetyczny jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw, jednak stanowi również cenne narzędzie optymalizacji zużycia energii dla małych firm i gospodarstw domowych.
 • Przeprowadzony zgodnie z najlepszymi praktykami audyt energetyczny przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i środowiskowe.

Krok po kroku: jak przeprowadzić audyt energetyczny budynku

Przeprowadzenie rzetelnego audytu energetycznego jest kluczowe dla zidentyfikowania obszarów nadmiernego zużycia energii i potencjalnych oszczędności. Proces ten wymaga systematycznego podejścia i powinien być realizowany przez doświadczonych audytorów energetycznych. Oto szczegółowy przewodnik, jak poprawnie wykonać audyt energetyczny budynku.

Pierwszym krokiem jest zebranie wszelkich niezbędnych informacji o obiekcie, w tym dokumentacji budowlanej, zużycia energii z ostatnich lat oraz planów remontowych. Następnie audytor dokona wizji lokalnej, podczas której skrupulatnie przeanalizuje budynek, jego konstrukcję, instalacje grzewcze, wentylacyjne, oświetlenie oraz wszelkie urządzenia zużywające energię.

W kolejnej fazie zostaną wykonane specjalistyczne pomiary i obliczenia. Audytor posłuży się różnymi narzędziami, jak kamera termowizyjna, analizatory zużycia prądu czy sondy do pomiaru wilgotności. Dzięki temu będzie mógł precyzyjnie określić straty energii i ich przyczyny. Ważnym elementem jest także analiza taryf i sposobów rozliczania się z dostawcami mediów.

Na podstawie zebranych danych audytor opracuje szczegółowy raport ze swoimi rekomendacjami. Znajdą się w nim propozycje modernizacji i usprawnień mających na celu ograniczenie zużycia energii, a co za tym idzie - zmniejszenie kosztów utrzymania budynku. Przedstawione zostaną również wyliczenia potencjalnych oszczędności i okres zwrotu z inwestycji.

Kwalifikacje i certyfikaty audytorów energetycznych przykłady

Wykonanie rzetelnego audytu energetycznego wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, dlatego też audytorzy energetyczni muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. W Polsce obowiązują określone wymogi kompetencyjne, a ich spełnienie jest potwierdzone poprzez certyfikaty.

Podstawowym uprawnieniem dla audytorów jest certyfikat audytora energetycznego budynków, który umożliwia przeprowadzanie audytów w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Dodatkowe certyfikaty pozwalają na wykonywanie audytów w określonych typach obiektów, np. certyfikat audytora przemysłowego lub certyfikat audytora systemów energetycznych.

Innym przykładem jest certyfikat Certyfikowanego Audytora Energetycznego przyznawany przez Stowarzyszenie Inżynierów Polskich Oddział Małopolski. Uzyskanie tego certyfikatu wymaga zdania specjalistycznego egzaminu oraz udokumentowania minimum 5-letniego doświadczenia w przeprowadzaniu audytów energetycznych.

Na arenie międzynarodowej audytorzy mogą również ubiegać się o certyfikat przyznawany przez renomowane organizacje, jak Bureau Veritas czy LRQA. Przykładem jest Certified Energy Auditor wydawany przez Association of Energy Engineers. Potwierdza on kompetencje do przeprowadzania audytów na całym świecie zgodnie ze światowymi standardami.

 • Certyfikat audytora energetycznego budynków
 • Certyfikat audytora przemysłowego
 • Certyfikat audytora systemów energetycznych
 • Certyfikat Certyfikowanego Audytora Energetycznego (SIW Małopolska)
 • Certified Energy Auditor (Association of Energy Engineers)

Czytaj więcej: Przykładowy adres zamieszkania - Wzory i przykłady dla dokumentów

Niezbędne narzędzia dla wykonawcy audytu energetycznego

Przeprowadzenie dokładnego audytu energetycznego wymaga użycia szeregu specjalistycznych narzędzi pomiarowych i analitycznych. Pozwalają one na precyzyjne określenie strat energii, przyczyn jej marnotrawstwa oraz opracowanie skutecznych rekomendacji optymalizujących zużycie.

Jednym z podstawowych narzędzi jest kamera termowizyjna, która wykrywa obszary o nieprawidłowej izolacji termicznej. Dzięki niej możliwa jest szybka lokalizacja ubytków ciepła przez nieszczelne okna, dachy czy ściany. Umożliwia także weryfikację skuteczności działania instalacji grzewczych i wentylacyjnych.

Analizator zużycia prądu elektrycznego to kolejne niezbędne wyposażenie audytora. Urządzenie to rejestruje zużycie energii przez wszystkie odbiorniki w obiekcie, dzięki czemu można określić, które z nich są najbardziej energochłonne. Ułatwia to zaproponowanie działań optymalizujących, takich jak wymiana starych urządzeń na energooszczędne.

Nie mniej ważnym narzędziem są sondy wilgotnościowe, termometry kontaktowe i bezkontaktowe. Pozwalają one na pomiar wilgotności ścian, a także precyzyjną analizę rozkładu temperatury w pomieszczeniach. Kluczowe są również dane o warunkach pogodowych i nasłonecznieniu, które rejestrują stacje meteorologiczne.

Obowiązkowe elementy raportu z audytu energetycznego przykład

Integralną częścią każdego audytu energetycznego jest sporządzenie szczegółowego raportu. Zawiera on kluczowe informacje, wnioski i rekomendacje pozwalające na wprowadzenie realnych oszczędności w zużyciu energii. Właściwie przygotowany raport stanowi nieocenione źródło wiedzy dla zarządzającego audytowanym obiektem.

Składowymi obowiązkowymi raportu są m.in. charakterystyka techniczna audytowanego budynku, opis instalacji oraz sprzętu zużywającego energię, a także szczegółowe dane o zużyciu energii w ostatnich latach. Kluczowy element stanowi bilans energetyczny obiektu, w którym przedstawione są strumienie energii oraz dokładne określenie jej strat.

Podsumowanie

Przeprowadzenie audytu energetycznego to skomplikowany proces wymagający specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Aby go poprawnie zrealizować (jak zrobić audyt energetyczny), konieczne jest spełnienie szeregu warunków, począwszy od zatrudnienia wykwalifikowanych audytorów, przez dysponowanie odpowiednimi narzędziami pomiarowymi, a skończywszy na opracowaniu pełnej dokumentacji audytu energetycznego.

Efektem końcowym audytu jest raport zawierający szczegółową charakterystykę obiektu, bilans energetyczny, wskazanie źródeł strat energii, a przede wszystkim - konkretne rekomendacje usprawnień i modernizacji. Przykładowy audyt energetyczny przeprowadzony w budynku użyteczności publicznej może objąć m.in. termomodernizację przegród budowlanych, wymianę instalacji grzewczej, wentylacyjnej i oświetleniowej czy montaż odnawialnych źródeł energii.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Fryzjer PKD - Jaki kod PKD dla działalności fryzjerskiej?
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator kasy fiskalnej - Jak prawidłowo obliczyć limit sprzedaży?

Najczęstsze pytania

Audyt energetyczny pozwala dokładnie zidentyfikować obszary nadmiernego zużycia energii w budynku lub procesie produkcyjnym. Dzięki niemu można wdrożyć skuteczne rozwiązania optymalizujące jej zużycie, a tym samym obniżyć koszty i zwiększyć efektywność energetyczną obiektu.

W Polsce duże przedsiębiorstwa są zobowiązane do wykonywania audytu energetycznego co 4 lata. Dotyczy to firm o rocznym zużyciu energii powyżej 500 toe (ton oleju ekwiwalentnego). Audyt nie jest obowiązkowy dla mniejszych podmiotów, jednak stanowi narzędzie pozwalające na znaczące obniżenie kosztów energii.

Audyt energetyczny musi być wykonany przez certyfikowanego audytora energetycznego posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W Polsce obowiązują określone wymagania kompetencyjne, a audytorzy muszą posiadać certyfikaty, np. audytora energetycznego budynków, audytora przemysłowego itp.

Raport z audytu energetycznego zawiera szczegółowe zalecenia dotyczące prac termomodernizacyjnych, modernizacji instalacji oraz innych działań pozwalających na ograniczenie zużycia energii. Na jego podstawie należy opracować harmonogram wdrożenia rekomendowanych rozwiązań oraz zabezpieczyć środki na ich sfinansowanie.

Tak, audyt energetyczny bardzo często obejmuje analizę możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy kolektory słoneczne. Audytor ocenia potencjał wykorzystania OZE w danym obiekcie oraz opłacalność ekonomiczną tego rodzaju inwestycji.

Zobacz więcej

Od kogo można dostać mandat - Kto wystawia mandaty i za co?

Od kogo można dostać mandat - Kto wystawia mandaty i za co?

Dowiedz się, kto może wystawić mandat i za jakie przewinienia grozi jego otrzymanie. Sprawdź, jakie służby uprawnione są do nakładania mandatów, w tym policja, straż graniczna czy inspekcja transportu drogowego. Poznaj rodzaje wykroczeń, za które można dostać karę mandatu.