kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Co to jest umowa cywilnoprawna? Definicja i rodzaje tych umów
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

19.06.2024

Co to jest umowa cywilnoprawna? Definicja i rodzaje tych umów

Co to jest umowa cywilnoprawna? Definicja i rodzaje tych umów

Spis treści

Co to umowa cywilnoprawna? Jest to rodzaj umowy regulowanej przez Kodeks cywilny, zawieranej pomiędzy stronami będącymi podmiotami prywatnymi. Charakteryzuje się dużą swobodą stron w określaniu warunków współpracy. Umowy cywilnoprawne są powszechnie stosowane zarówno w relacjach biznesowych, jak i w życiu prywatnym. Poznajmy bliżej tę koncepcję i różne rodzaje umów cywilnoprawnych.

Kluczowe wnioski
 • Umowa cywilnoprawna to rodzaj umowy zawieranej między podmiotami prywatnymi, regulowanej przez Kodeks cywilny.
 • Strony mają dużą swobodę w określaniu warunków współpracy w ramach umów cywilnoprawnych.
 • Najpopularniejsze rodzaje to umowa zlecenia oraz umowa o dzieło, które różnią się charakterem wykonywanej pracy.
 • Umowy cywilnoprawne niosą zarówno zalety, jak i wady dla obu stron - należy rozważyć je przed podjęciem decyzji.
 • Kwestie podatkowe i składek ZUS także odgrywają ważną rolę w przypadku umów cywilnoprawnych.

Umowa cywilnoprawna - definicja i podstawowe rodzaje

Umowa cywilnoprawna to rodzaj umowy regulowanej przez przepisy Kodeksu cywilnego. Jest to umowa zawierana pomiędzy podmiotami prywatnymi, takimi jak osoby fizyczne lub przedsiębiorcy. Cechuje się dużą swobodą stron w określaniu warunków współpracy, z pewnymi wyjątkami wynikającymi z przepisów prawa.

Podstawową cechą umów cywilnoprawnych jest fakt, że nie są one regulowane prawem pracy, co odróżnia je od umów o pracę. Oznacza to, że strony mają większą elastyczność w ustalaniu wzajemnych praw i obowiązków, ale także ponoszą większe ryzyko prawne związane z brakiem ochrony przepisów prawa pracy.

Przykładami umów cywilnoprawnych są umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa najmu czy umowa sprzedaży. Każda z nich charakteryzuje się specyficznymi warunkami, których strony muszą przestrzegać.

Umowy cywilnoprawne mają szerokie zastosowanie zarówno w relacjach biznesowych, jak i w życiu prywatnym. Pozwalają one na elastyczne kształtowanie współpracy przy zachowaniu ram prawnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

Rodzaje umów cywilnoprawnych - najczęściej występujące

Wśród rodzajów umów cywilnoprawnych dwa najpopularniejsze to umowa zlecenia oraz umowa o dzieło. Oba te typy umów są często wykorzystywane w relacjach między pracodawcami a pracownikami lub wykonawcami usług.

Umowa zlecenia polega na wykonywaniu określonych czynności na rzecz zleceniodawcy. Może ona obejmować szeroki zakres prac, takich jak usługi księgowe, prawnicze, doradztwo czy prace remontowe. Kluczową cechą jest sam fakt wykonywania czynności, a nie osiągnięcie konkretnego rezultatu.

Z kolei umowa o dzieło dotyczy stworzenia określonego, materialnego lub niematerialnego dzieła. Przykładami mogą być napisanie książki, stworzenie projektu architektonicznego czy oprogramowania komputerowego. W tym przypadku istotny jest efekt końcowy, a nie sam proces prowadzący do jego osiągnięcia.

 • Umowa zlecenia: wykonanie określonych czynności na rzecz zleceniodawcy.
 • Umowa o dzieło: stworzenie konkretnego dzieła materialnego lub niematerialnego.

Innymi popularnymi rodzajami umów cywilnoprawnych są umowa najmu (np. mieszkania lub samochodu), umowa sprzedaży (np. nieruchomości lub przedmiotów) oraz umowy dotyczące różnego rodzaju usług, takich jak transport czy wykonanie konkretnych prac budowlanych.

Umowa zlecenia a umowa o dzieło - czym się różnią?

Choć umowa zlecenia i umowa o dzieło są często utożsamiane ze sobą, to istnieją między nimi kluczowe różnice. Ważne jest, aby prawidłowo rozróżnić te dwa rodzaje umów, ponieważ mają one odmienne konsekwencje prawne i podatkowe.

Główna różnica polega na charakterze wykonywanej pracy. W przypadku umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonych czynności, ale nie gwarantuje osiągnięcia konkretnego rezultatu. Natomiast umowa o dzieło skupia się na stworzeniu materialnego lub niematerialnego dzieła, a sposób jego wykonania ma drugoplanowe znaczenie.

Inną istotną różnicą jest kwestia ryzyka. W umowie o dzieło wykonawca ponosi pełne ryzyko związane z realizacją zadania, natomiast w umowie zlecenia ryzyko to spoczywa na zleceniodawcy.

Ponadto, umowy zlecenia często wiążą się z regularną współpracą i wykonywaniem obowiązków na rzecz zleceniodawcy przez dłuższy czas. Z kolei umowy o dzieło mają zazwyczaj charakter jednorazowy i kończą się po wykonaniu określonego zadania.

Zalety umów cywilnoprawnych dla pracodawcy i pracownika

Zdjęcie Co to jest umowa cywilnoprawna? Definicja i rodzaje tych umów

Umowy cywilnoprawne niosą ze sobą zarówno zalety, jak i wady dla obu stron - pracodawcy oraz pracownika lub wykonawcy. Przyjrzyjmy się najważniejszym korzyściom, jakie oferują te formy współpracy.

Z perspektywy pracodawcy, kluczową zaletą jest elastyczność i mniejsze obciążenia administracyjne oraz finansowe w porównaniu z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę. Umowy cywilnoprawne pozwalają na elastyczne dopasowanie formy współpracy do aktualnych potrzeb firmy, bez konieczności zapewniania pełnego pakietu świadczeń socjalnych.

Dla pracownika lub wykonawcy, główną zaletą jest większa swoboda w kształtowaniu warunków pracy oraz możliwość łączenia różnych form zarobkowania. Umowy cywilnoprawne dają większą niezależność i pozwalają na bardziej elastyczne zarządzanie czasem pracy.

 • Dla pracodawcy: elastyczność, mniejsze obciążenia administracyjne i finansowe.
 • Dla pracownika/wykonawcy: swoboda w kształtowaniu warunków pracy, możliwość łączenia różnych form zarobkowania.

Ponadto, obie strony mogą skorzystać na uproszczonych procedurach związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów cywilnoprawnych w porównaniu z umowami o pracę.

Wady umów cywilnoprawnych - na co uważać przy ich zawieraniu?

Choć umowy cywilnoprawne oferują wiele zalet, to należy również pamiętać o ich wadach i potencjalnych zagrożeniach. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni zwrócić uwagę na pewne kwestie przed zdecydowaniem się na tego typu formę współpracy.

Dla pracodawcy, jedną z głównych wad jest mniejsza kontrola nad procesem pracy oraz ryzyko związane z jakością i terminowością wykonania zadań. W przypadku umów cywilnoprawnych, pracodawca ma ograniczone możliwości nadzoru i egzekwowania obowiązków w porównaniu z umową o pracę.

Podsumowanie

Umowa cywilnoprawna to rodzaj umowy regulowanej przez Kodeks cywilny, która charakteryzuje się dużą swobodą stron w określaniu warunków współpracy. Wśród rodzajów umów cywilnoprawnych wyróżniamy przede wszystkim umowę zlecenia i umowę o dzieło. Jednak istnieją również inne przykłady umów cywilnoprawnych, takie jak umowa najmu, sprzedaży czy różnego rodzaju usługi.

Umowy cywilnoprawne mają zarówno zalety, jak i wady, które należy rozważyć przed ich zawarciem. Oferują elastyczność, ale także niosą ryzyko prawne i brak ochrony przepisów prawa pracy. Wybór odpowiedniego rodzaju umowy zależy od specyfiki danej współpracy oraz preferencji stron.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Fryzjer PKD - Jaki kod PKD dla działalności fryzjerskiej?
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator kasy fiskalnej - Jak prawidłowo obliczyć limit sprzedaży?

Zobacz więcej