kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Faktura wystawiona przed wykonaniem usługi - Czy to jest możliwe?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

19.06.2024

Faktura wystawiona przed wykonaniem usługi - Czy to jest możliwe?

Faktura wystawiona przed wykonaniem usługi - Czy to jest możliwe?

Spis treści

Faktura przed wykonaniem usługi to sytuacja, w której wystawisz fakturę przed faktycznym świadczeniem usług dla klienta. Ogólnie rzecz biorąc, taka praktyka nie jest mile widziana przez prawo i może rodzić konsekwencje prawne oraz księgowe. Niemniej jednak istnieją pewne wyjątki, w których fakturowanie przed wykonaniem usługi jest dopuszczalne lub wręcz wymagane. W tym artykule omówimy szczegółowo, kiedy i dlaczego można wystawić fakturę przed świadczeniem usług, a także jakie są tego konsekwencje.

Kluczowe wnioski:
 • Wystawienie faktury przed wykonaniem usługi jest generalnie niezgodne z prawem i może skutkować karami. Jednak istnieją dopuszczalne wyjątki.
 • Faktury zaliczkowe są legalną formą fakturowania przed usługą, ale muszą spełniać określone warunki.
 • Usługi ciągłe, takie jak prenumeraty czy abonamenty, często wymagają fakturowania z góry.
 • Fakturowanie przed usługą może prowadzić do komplikacji księgowych, dlatego należy dokładnie znać przepisy.
 • W przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym.

Kiedy wystawiać fakturę przed wykonaniem usługi?

Zgodnie z ogólną zasadą, faktura powinna być wystawiana dopiero po wykonaniu usługi. Jest to podyktowane przepisami podatkowymi oraz zasadami prawidłowego prowadzenia księgowości. Niemniej jednak istnieją sytuacje, w których fakturowanie przed usługą jest dopuszczalne, a czasem wręcz konieczne.

Najczęstszym przypadkiem, gdy faktura może zostać wystawiona przed świadczeniem usług, jest pobieranie zaliczek lub przedpłat. Dzieje się tak na przykład przy rezerwacjach hotelowych, zakupie biletów lotniczych czy opłatach za usługi telekomunikacyjne. Przedsiębiorca musi wówczas wystawić fakturę zaliczkową lub przedpłatę w momencie otrzymania płatności.

Inną sytuacją, w której można wystawić fakturę przed wykonaniem usługi, są usługi ciągłe, trwające przez dłuższy czas. Należą do nich między innymi prenumeraty, abonamenty czy usługi telekomunikacyjne. W takich przypadkach faktury wystawiane są z góry, zazwyczaj na początku każdego miesiąca lub kwartału.

Ostatnią okolicznością pozwalającą na fakturowanie przed usługą jest podpisanie umowy, w której zawarto takie postanowienie. Niektóre kontrakty przewidują obowiązek uiszczenia pełnej opłaty już na początku, przed realizacją zamówienia. Wówczas przedsiębiorca także musi wystawić fakturę w momencie otrzymania zapłaty.

Faktura przed usługą - konsekwencje prawne i księgowe

Wystawienie faktury przed wykonaniem usługi jest czynnością obarczoną pewnymi konsekwencjami prawnymi i księgowymi. Z perspektywy prawa podatkowego, przedwczesne fakturowanie jest dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach, takich jak zaliczki, przedpłaty czy usługi ciągłe. W pozostałych sytuacjach może być potraktowane jako naruszenie przepisów.

Jeśli chodzi o aspekty księgowe, fakturowanie przed usługą prowadzi do powstania zobowiązania do wykonania świadczenia na rzecz kontrahenta. Oznacza to, że przychód z faktury musi zostać przeksięgowany na rozliczenia międzyokresowe przychodów i stopniowo będzie rozliczany w miarę wykonywania usługi.

Ponadto, przedwczesna faktura generuje obowiązek podatkowy dla sprzedawcy w momencie jej wystawienia, a nie w chwili faktycznego świadczenia usług. Może to skutkować opóźnieniem w odliczeniu podatku naliczonego dla nabywcy, jeżeli użyje on faktury do odliczenia VAT przed wykonaniem usługi.

Z powyższych względów, fakturowanie przed usługą wymaga szczególnej staranności i należytego udokumentowania. Zaleca się dokładne zapoznanie z przepisami oraz konsultacje z księgowym lub doradcą podatkowym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Czytaj więcej: 6 miesięcy ile to tygodni? Proste przeliczenie czasu w tygodniach

Zaliczki i przedpłaty - faktura przed wykonaniem usługi

Jedną z najczęstszych sytuacji, w której fakturowanie przed usługą jest nie tylko dopuszczalne, ale wręcz wymagane, są zaliczki i przedpłaty. Jeśli przedsiębiorca pobiera od klienta zapłatę z góry lub część płatności tytułem zaliczki, musi wystawić fakturę przed wykonaniem usługi.

W przypadku zaliczek, faktura powinna zostać wystawiona na kwotę zaliczki, a po zakończeniu usługi i uregulowaniu pełnej należności - faktury końcowej na pozostałą kwotę. W przypadku przedpłat, fakturę należy wystawić na pełną wartość usługi w momencie otrzymania płatności.

Warto pamiętać, że na fakturach zaliczkowych i przedpłatowych powinno znaleźć się odpowiednie oznaczenie, np. "faktura zaliczkowa", "przedpłata" czy "zaliczka na poczet". Dzięki temu będzie łatwo je zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć w księgowości.

 • Fakturę zaliczkową należy wystawić na kwotę zaliczki, a po wykonaniu usługi – faktury końcową na pozostałą kwotę.
 • W przypadku przedpłaty, faktura jest wystawiana na pełną wartość usługi w momencie otrzymania płatności.
 • Na fakturze zaliczkowej lub przedpłatowej musi znaleźć się odpowiednie oznaczenie, np. "zaliczka", "przedpłata".
 • Zaliczki i przedpłaty należy starannie udokumentować i prawidłowo rozliczyć w księgowości.

Kary za wystawienie faktury przed wykonaniem usługi

Wystawienie faktury przed wykonaniem usługi w sytuacjach innych niż dopuszczone przez przepisy (np. zaliczki, przedpłaty, usługi ciągłe) może się wiązać z konsekwencjami karnymi. Traktowane jest bowiem jako naruszenie prawa podatkowego i może skutkować nałożeniem kary finansowej.

Kary za nieprawidłowe fakturowanie przed usługą mogą zostać nałożone zarówno na podmiot wystawiający fakturę, jak i na nabywcę, który takiej faktury użyje do odliczenia podatku VAT. Sankcje przewidziane są w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w Kodeksie karnym skarbowym.

Wysokość kary zależy od wagi naruszenia oraz kwoty nieprawidłowo wystawionej faktury. W niektórych przypadkach może to być kwota odpowiadająca 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Poza karą finansową istnieje również ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej, w tym kary pozbawienia wolności.

Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących fakturowania przed usługą. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lepiej skonsultować się z ekspertem lub zapoznać się z oficjalnymi wyjaśnieniami organów skarbowych.

Podsumowanie

Fakturowanie przed wykonaniem usługi jest dozwolone tylko w określonych przypadkach, takich jak zaliczki, przedpłaty czy usługi ciągłe. Poza tymi sytuacjami wystawienie faktury przed wykonaniem usługi jest niezgodne z przepisami i może skutkować karami. Jednak nawet w dopuszczalnych okolicznościach należy bardzo starannie przestrzegać zasad wystawiania faktur oraz prawidłowo rozliczać je w księgowości.

Niezależnie od sytuacji, dobrą praktyką jest konsultowanie wszelkich wątpliwości z księgowym lub doradcą podatkowym. Pomoże to uniknąć ewentualnych problemów z organami skarbowymi oraz zapewni prawidłowe rozliczenie podatku związanego z fakturowaniem przed usługą. Pamiętaj, że bezpieczeństwo i zgodność z przepisami powinny być zawsze priorytetem.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Fryzjer PKD - Jaki kod PKD dla działalności fryzjerskiej?
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator kasy fiskalnej - Jak prawidłowo obliczyć limit sprzedaży?

Zobacz więcej