kartkownik.plarrow right†Finansearrow right†Jak złożyć sprawozdanie finansowe - Procedura składania sprawozdań
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Jak złożyć sprawozdanie finansowe - Procedura składania sprawozdań

Jak złożyć sprawozdanie finansowe - Procedura składania sprawozdań

Spis treści

Składanie sprawozdania finansowego to obowiązkowy proces, który musi odbyć się na czas każdego roku. Choć procedura ta może wydawać się skomplikowana, w rzeczywistości jest to raczej standardowe zadanie administracyjne, z którym możesz poradzić sobie samodzielnie lub przy niewielkim wsparciu profesjonalistów. W tym artykule znajdziesz szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące tego, jak złożyć sprawozdanie finansowe, jakie dokumenty są wymagane, gdzie i do kiedy należy je złożyć oraz jakie konsekwencje poniesiesz, jeśli opóźnisz się z tą procedurą.

Kluczowe wnioski:
 • Terminowe składanie sprawozdania finansowego jest obowiązkowe dla wszystkich firm. Opóźnienie grozi wysokimi karami finansowymi.
 • Do złożenia sprawozdania potrzebne są takie dokumenty jak bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe.
 • Istnieją dwa główne terminy składania sprawozdań finansowych: do końca marca lub czerwca, w zależności od wielkości firmy.
 • Sprawozdania można składać elektronicznie lub tradycyjną drogą pocztową w odpowiednim urzędzie.
 • Jeśli potrzebujesz pomocy z przygotowaniem dokumentów, możesz skorzystać z usług biura rachunkowego lub doradcy podatkowego.

Terminy składania sprawozdań finansowych: Jak to działa?

Przedsiębiorcy w Polsce muszą składać sprawozdania finansowe co roku, przy czym dokładny termin zależy od wielkości firmy. Większość podmiotów gospodarczych ma czas do 31 marca, aby złożyć swoje sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy. Są jednak pewne wyjątki, jak na przykład spółki akcyjne, które muszą to zrobić do końca czerwca.

Pamiętaj, że czytanie sprawozdań finansowych ze zrozumieniem to kluczowy aspekt dla każdego przedsiębiorcy. Sprawozdanie przedstawia kondycję finansową Twojej firmy, dlatego powinieneś je przygotować z należytą starannością. W przypadku opóźnienia złożenia procedura składania sprawozdań nadal obowiązuje, ale będziesz musiał liczyć się z karami.

Warto pamiętać, że terminy te nie są umowne - ich niedotrzymanie może narazić Cię na poważne konsekwencje prawne i finansowe. Jeśli z jakichś przyczyn nie będziesz w stanie złożyć sprawozdania na czas, najlepiej skontaktować się z odpowiednim urzędem skarbowym i wyjaśnić sytuację.

Niektóre firmy celowo opóźniają złożenie sprawozdania, aby zyskać więcej czasu na negocjacje z kontrahentami lub załatwienie pilnych spraw. Choć taka strategia może przynieść krótkoterminowe korzyści, z pewnością nie jest polecana, gdyż grozi dużymi karami pieniężnymi.

Wymagane dokumenty do złożenia sprawozdania finansowego

Przygotowanie i składanie sprawozdania finansowego może wydawać się skomplikowanym zadaniem, ale w rzeczywistości sprowadza się do kilku kluczowych dokumentów, które należy przedłożyć. Głównymi składnikami każdego sprawozdania są bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

Bilans księgowy przedstawia aktywa i pasywa firmy na dany dzień. Innymi słowy, pokazuje on jak podzielone są zasoby finansowe Twojego przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat z kolei obrazuje przychody i koszty z działalności gospodarczej w danym okresie, najczęściej w ciągu ostatniego roku obrotowego.

 • Bilans księgowy pokazujący aktywa i pasywa firmy
 • Rachunek zysków i strat przedstawiający przychody i koszty działalności
 • Informacja dodatkowa objaśniająca zapisy w sprawozdaniu
 • Rachunek przepływów pieniężnych (tylko dla niektórych podmiotów)
 • Sprawozdanie z działalności (również nie dla wszystkich firm)

Oprócz tych trzech podstawowych składników, niektóre przedsiębiorstwa muszą dołączyć również rachunek przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie z działalności. Wymagania w tym zakresie zależą jednak od wielkości i formy prawnej firmy.

Czytaj więcej: Rozliczenie delegacji kalkulator - Jak obliczyć koszty delegacji?

Kary za nieterminowe składanie sprawozdań finansowych

Jak już wcześniej wspomniano, procedura składania sprawozdań ma ściśle określone terminy. Opóźnienie w złożeniu rocznego sprawozdania finansowego pociąga za sobą dotkliwe konsekwencje finansowe i prawne. Urząd skarbowy może nałożyć na Ciebie grzywnę, której wysokość będzie rosła wraz z upływem czasu.

Co istotne, nawet dostarczenie sprawozdania z jednodniowym opóźnieniem jest traktowane jako naruszenie przepisów i grozi mandatem karnym. W przypadku mikroprzedsiębiorców i małych firm kary za spóźnienie będą jednak raczej symboliczne, jeśli błąd zostanie szybko naprawiony.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do większych podmiotów gospodarczych. W tym przypadku nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego może być karane drakońskimi grzywnami sięgającymi nawet setek tysięcy złotych. Wysokość kary zależy od skali działalności przedsiębiorstwa.

Warto również pamiętać, że czytanie sprawozdań finansowych przez organy kontrolne będzie znacznie bardziej wnikliwe, jeśli zostaną one dostarczone po terminie. Funkcjonariusze skarbówki zakładają wtedy, że mogło dojść do próby zatajenia lub zmanipulowania danych finansowych.

Gdzie składać sprawozdanie finansowe: Procedura online

Zdjęcie Jak złożyć sprawozdanie finansowe - Procedura składania sprawozdań

Tradycyjną drogą na złożenie sprawozdania finansowego jest osobista wizyta w urzędzie skarbowym lub kancelarii notarialnej. Obecnie jednak znacznie wygodniejszą metodą jest skorzystanie z elektronicznej procedury składania sprawozdań. Ministerstwo Finansów uruchomiło w tym celu specjalny system o nazwie e-Sprawozdania finansowe.

 • Złożenie dokumentów drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Sprawozdania Finansowe
 • Osobista wizyta w urzędzie skarbowym lub kancelarii notarialnej
 • Przesłanie sprawozdania pocztą tradycyjną na adres właściwego urzędu

System e-Sprawozdania umożliwia przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów przez Internet w bezpieczny i szybki sposób. Co więcej, urzędnicy są w stanie sprawdzić poprawność przedłożonych danych na bieżąco. Jeśli zauważysz jakieś błędy lub nieścisłości w ostatniej chwili, możesz je łatwo skorygować i ponownie przesłać poprawione wersje.

Obsługa systemu e-Sprawozdania jest intuicyjna, ale jeśli masz jakiekolwiek problemy lub wątpliwości, zawsze możesz skorzystać z infolinii lub pomocy specjalisty księgowego. Elektroniczna procedura składania sprawozdań finansowych jest dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy nie muszą już osobiście fatygować się do urzędu.

Podsumowanie

Składanie sprawozdania finansowego jest obowiązkową procedurą dla wszystkich przedsiębiorców. Termin złożenia zależy od wielkości firmy, ale zazwyczaj wypada na koniec marca lub czerwca. Czytanie sprawozdań finansowych ze zrozumieniem jest kluczowe dla właściwej oceny kondycji biznesu. Opóźnienia w procedurze składania sprawozdań grożą dotkliwymi karami finansowymi.

Sprawozdanie finansowe składa się z kilku dokumentów: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Część firm może być zobowiązana do dołączenia również rachunku przepływów pieniężnych i sprawozdania z działalności. Cały proces składania sprawozdania można dziś uproscić, korzystając z elektronicznej platformy e-Sprawozdania. Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z usług biura rachunkowego.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej