kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†KPiR ryczałt - Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

KPiR ryczałt - Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

KPiR ryczałt - Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Spis treści

KPiR ryczałt to obowiązkowa księga dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ryczałcie ewidencjonowanym. W niej należy skrupulatnie zapisywać wszystkie przychody i koszty związane z prowadzoną działalnością. Jej prawidłowe prowadzenie jest kluczowe dla rozliczenia się z urzędem skarbowym i uniknięcia niepotrzebnych kar. W tym artykule szczegółowo wyjaśnimy, jak prawidłowo prowadzić KPiR na ryczałcie.

Najważniejsze informacje:
 • KPiR to skrót od Księgi Przychodów i Rozchodów. Jest to obowiązkowa ewidencja dla firm na ryczałcie.
 • Należy w niej zapisywać wszystkie przychody i koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • KPiR na ryczałcie można prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej.
 • Nieprawidłowe prowadzenie KPiR grozi karami finansowymi od urzędu skarbowego.
 • Dokładne zapisy w KPiR ułatwią rozliczenie rocznego podatku i zabezpieczą przed problemami z fiskusem.

Prowadzenie KPiR ryczałt: najważniejsze przepisy i terminy

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na ryczałcie ewidencjonowanym, takim jak np. usługi kosmetyczne ryczałt, prawnie zobowiązany jesteś do prowadzenia KPiR. KPiR, czyli Księga Przychodów i Rozchodów, jest obowiązkową ewidencją przychodów i kosztów związanych z Twoją firmą. Prowadzenie jej nieprawidłowo może narazić Cię na kary finansowe ze strony urzędu skarbowego.

Jakie kluczowe terminy i przepisy musisz znać? Przede wszystkim należy regularnie, na bieżąco, wpisywać do KPiR wszystkie przychody i rozchody związane z działalnością gospodarczą. Masz na to czas do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pamiętaj też, że KPiR musisz przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym go prowadziłeś.

Zapisy w KPiR muszą być czytelne, trwałe i zgodne ze stanem faktycznym. Niedopuszczalne są puste strony czy nieuzasadnione luki między zapisami. Jeśli zauważysz pomyłkę, możesz ją skorygować poprzez przekreślenie zapisu i wpisanie poprawnego przy zachowaniu jego czytelności. Nie wolno jednak stosować w KPiR płynu korektora.

Oprócz samego rejestru przychodów i rozchodów, KPiR powinna też zawierać spis z natury na koniec każdego roku - wykaz towarów, maszyn itp. znajdujących się w firmie na ostatni dzień roku podatkowego.

KPiR dla ryczałtu - pakiet przydatnych narzędzi i programów

Chociaż prowadzenie KPiR na ryczałcie może wydawać się zadaniem żmudnym i skomplikowanym, istnieje szereg narzędzi i programów, które mogą Ci je znacząco ułatwić. Zacznijmy od najprostszych rozwiązań, czyli tradycyjnych papierowych księga lub skoroszytu dostępnych w praktycznie każdej księgarni.

Kolejnym krokiem są arkusze kalkulacyjne i gotowe szablony do samodzielnego wypełniania. Dużo wygodniejsze w użyciu są specjalistyczne programy do prowadzenia KPiR, które umożliwiają łatwe księgowanie przychodów i kosztów, automatyczne obliczenia podatków, generowanie raportów czy wystawianie faktur.

Jeśli nie chcesz inwestować w oprogramowanie, bezpieczną opcją są darmowe aplikacje online do zarządzania finansami firmy. Warto również rozważyć skorzystanie z usług biura rachunkowego. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu unikniesz wielu błędów i będziesz mieć pewność, że Twoja dokumentacja jest prowadzona prawidłowo.

 • Papierowa księga lub skoroszyt na ryczałt
 • Szablon Excel do prowadzenia KPiR
 • Dedykowany program komputerowy do KPiR
 • Darmowe aplikacje online do KPiR
 • Outsourcing księgowości do biura rachunkowego

Czytaj więcej: 6 miesięcy ile to tygodni? Proste przeliczenie czasu w tygodniach

Jak prawidłowo rozliczyć ryczałt z KPiR na koniec roku?

Nadszedł czas na roczne rozliczenie Twojej działalności na ryczałcie ewidencjonowanym. To właśnie zapisy w KPiR będą stanowić podstawę do obliczenia należnego podatku dochodowego i prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowej. Jak zatem należy się do tego zabrać?

Pierwszym krokiem jest podsumowanie wszystkich przychodów i kosztów odnotowanych w Twojej Księdze Przychodów i Rozchodów. Zrób to dla każdego źródła przychodów oddzielnie, na przykład dla usług kosmetycznych ryczałt będzie to jedna pozycja, a dla innych rodzajów działalności - kolejne.

Następnie musisz odliczyć od przychodów poniesione koszty działalności gospodarczej. Te, które są ustawowo dozwolone, możesz odjąć w całości, a co do części kosztów obowiązują limity, np. wydatki na samochód firmowy. Po dokonaniu tych obliczeń otrzymasz dochód, od którego powinieneś obliczyć i odprowadzić ryczałt.

Jeśli prowadzisz działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej na ryczałcie ewidencjonowanym lub korzystasz z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, składasz deklarację PIT-28. Pamiętaj jednak, że termin na złożenie rocznej deklaracji podatkowej to do 30 kwietnia następnego roku.

Przechowywanie KPiR ryczałt: przepisy i dobre praktyki

Prawidłowe prowadzenie KPiR to jedno, ale równie istotne jest jej bezpieczne przechowywanie. Obecnie przepisy nakazują przechowywanie Księgi Przychodów i Rozchodów przez okres 5 lat, licząc od końca roku, którego dokumentacja ona dotyczy.

 • Papierową wersję KPiR należy przechowywać w uporządkowany sposób w suchym i bezpiecznym miejscu.
 • Formę elektroniczną możesz zapisać na nośnikach danych takich, jak dyski lub chmura, pamiętając o regularnym tworzeniu kopii zapasowych.
 • Zawsze stosuj się do przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg - m.in.: czytelne zapisy, brak luk, poprawne korekty itp.
 • Rozważ skorzystanie z profesjonalnych usług magazynowania dokumentów firmowych, aby uniknąć zagubienia lub zniszczenia danych.

Pamiętaj, że w przypadku kontroli z Urzędu Skarbowego lub innych instytucji, będziesz musiał przedstawić pełną dokumentację z ostatnich 5 lat działalności firmy. Dlatego też zabezpieczenie KPiR przed zniszczeniem, kradzieżą czy innymi przyczynami utraty danych jest kluczowe dla bezpieczeństwa Twojego biznesu.

Przestrzegając zasad prawidłowego prowadzenia i przechowywania KPiR, a także wykonując roczne rozliczenie na podstawie dobrze udokumentowanych danych, możesz mieć spokojną głowę i skupić się na dalszym rozwoju swojej firmy i realizacji kolejnych zleceń.

Podsumowanie

Osoby świadczące usługi kosmetyczne ryczałt lub inną działalność na ryczałcie ewidencjonowanym muszą obowiązkowo prowadzić KPiR. Jest to kluczowy rejestr przychodów i kosztów firmy, który ma kluczowe znaczenie przy rozliczaniu podatku dochodowego. Prowadzenie KPiR wymaga regularnego, czytelnego wpisywania wszystkich transakcji finansowych związanych z firmą.

Na koniec roku na podstawie zapisów w KPiR należy obliczyć należny ryczałt kosmetyczny lub inny podatek dochodowy oraz złożyć właściwą deklarację podatkową. Ponadto istotne jest też bezpieczne przechowywanie dokumentacji przez okres 5 lat od końca roku obrachunkowego na wypadek kontroli z urzędu. Stosując się do wszystkich przepisów i dobrych praktyk można sprawnie rozliczać podatki i skupić się na rozwoju swojego biznesu.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Fryzjer PKD - Jaki kod PKD dla działalności fryzjerskiej?
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej