kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Nota korygująca do wypełnienia - Jak poprawnie wypełnić notę korekty?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Nota korygująca do wypełnienia - Jak poprawnie wypełnić notę korekty?

Nota korygująca do wypełnienia - Jak poprawnie wypełnić notę korekty?

Spis treści

Nota korygująca wypełnienie jest procesem stosowanym do korygowania błędów w fakturach lub innych dokumentach księgowych. Jeśli popełnisz pomyłkę w takim dokumencie, musisz wystawić notę korygującą, aby uniknąć kłopotów z urzędem skarbowym i zapewnić rzetelne prowadzenie ksiąg. Ten artykuł przeprowadzi Cię przez cały proces wypełniania noty korygującej krok po kroku, wyjaśniając wszystko, co musisz wiedzieć, aby zrobić to poprawnie.

Kluczowe wnioski
 • Nota korygująca służy do naprawiania wszelkich błędów w dokumentach księgowych, takich jak faktury, rachunki czy deklaracje podatkowe.
 • Musisz wystawić notę korygującą w określonym terminie, w przeciwnym razie możesz narazić się na kary.
 • Proces wypełniania noty korygującej obejmuje podanie określonych informacji, takich jak numer oryginalnego dokumentu i szczegóły korekty.
 • Upewnij się, że podajesz prawidłowe kwoty i daty, aby uniknąć dalszych problemów.
 • Prawidłowo wypełniona nota korygująca jest kluczowa dla utrzymania zgodności z przepisami i zapewnienia dokładności dokumentacji księgowej.

Cele wypełniania noty korygującej - dlaczego potrzebna jest poprawka?

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później napotka sytuację, w której będzie musiał wystawić notę korygującą. To nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Pomyłki zdarzają się nawet najlepszym – może to być błąd rachunkowy, literówka w danych kontrahenta czy nieprawidłowa stawka podatku VAT. Bez względu na przyczynę, nota korygująca służy do naprawienia tych pomyłek.

Korygowanie błędów w dokumentacji księgowej jest niezwykle ważne. Nieścisłości mogą prowadzić do kar finansowych, a nawet konsekwencji prawnych. Fiskus nie lubi nierzetelności, dlatego tak istotne jest wystawianie not korygujących. Dzięki nim Twoje księgi pozostaną uczciwe i przejrzyste, a Ty unikniesz nieprzyjemności związanych z kontrolą skarbową.

Co więcej, nota korygująca służy nie tylko do naprawiania pomyłek. Możesz jej użyć również, jeśli zdecydowałeś się na zmianę warunków transakcji, takich jak cena czy termin realizacji. W ten sposób upewnisz się, że wszystkie zmiany zostały odpowiednio udokumentowane i odzwierciedlone w księgach.

Podsumowując, nota korygująca jest niezbędna, aby zachować zgodność z przepisami i zapewnić pełną przejrzystość dokumentacji firmowej. To nieodzowny składnik profesjonalnego księgowania.

Wymagania formalne dla noty korygującej do wypełnienia

Ministerstwo Finansów określiło szczegółowe wymagania, jakie musi spełniać prawidłowo wystawiona nota korygująca do wypełnienia. Nie jest to zwykły dokument - ma być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przeciwnym razie może zostać zakwestionowany przez organy podatkowe.

Przede wszystkim nota korygująca musi zawierać wyraźne określenie, że jest to właśnie nota korygująca, a nie na przykład faktura korygująca. Następnie należy zamieścić numer identyfikujący dokument pierwotny, którego korekta dotyczy, wraz z datą jego wystawienia.

Niezbędne są także wszystkie dane stron transakcji, czyli sprzedającego i nabywcy (nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres, NIP). Ponadto nota korygująca powinna precyzyjnie wyszczególniać korygowane pozycje, ze wskazaniem przyczyny korekty. W przypadku zmiany wartości transakcji należy podać kwotę przed i po korekcie.

 • Wyraźna informacja "nota korygująca"
 • Numer i data pierwotnego dokumentu
 • Dane stron transakcji
 • Wyszczególnienie korygowanych pozycji
 • Kwoty przed i po korekcie (jeśli dotyczy)

Pamiętaj, że pomimo prostej formy noty korygującej, błędy formalne mogą grozić jej odrzuceniem. Dlatego tak ważne jest sumienne wypełnianie wszystkich wymaganych pól zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czytaj więcej: Ewidencja korekt na kasie fiskalnej - Jak ją prawidłowo prowadzić?

Proces wypełniania noty korygującej - krok po kroku

Sporządzanie noty korygującej może wydawać się na pierwszy rzut oka proste. W praktyce jednak należy przestrzegać ściśle określonego procesu, aby spełnić wszystkie wymogi prawne. Oto jak poprawnie to zrobić, krok po kroku:

Po pierwsze, zidentyfikuj błąd lub zmianę, którą musisz udokumentować. Może to być pomyłka rachunkowa, literówka w danych nabywcy czy modyfikacja warunków transakcji. Następnie odnajdź oryginalny dokument (np. fakturę), którego korekta będzie przedmiotem noty korygującej.

Dalej, wypełnij obowiązkowe pola noty zgodnie z wymogami formalnymi. Należą do nich m.in. informacja "nota korygująca", dane stron transakcji, numer pierwotnego dokumentu, data jego wystawienia oraz wyszczególnienie korygowanych pozycji. Jeśli dopuściłeś się błędu w kwocie, podaj wartości przed i po korekcie.

Po dokładnym sprawdzeniu poprawności wszystkich danych, wydrukuj notę korygującą w dwóch egzemplarzach - jeden dla kontrahenta, drugi dla własnej dokumentacji. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami, musisz przesłać oryginał noty do odbiorcy w określonym terminie.

Na końcu zaktualizuj swoje księgi przychodów i rozchodów (księga przychodów wzór) oraz pozostałą dokumentację księgową, aby odzwierciedlić wprowadzone zmiany. Dopiero wtedy cały proces noty korygującej wzór będzie właściwie zakończony.

Typowe błędy przy wypełnianiu noty korygującej i jak ich uniknąć

Choć nota korygująca to względnie prosty dokument, wiele firm popełnia przy jej wypełnianiu podstawowe błędy. Oto najczęstsze z nich oraz wskazówki, jak ich unikać:

 • Błędne określenie dokumentu - zamiast "nota korygująca" użyto na przykład "faktura korygująca"
 • Nieprawidłowe lub niekompletne dane stron transakcji (nazwa, adres, NIP)
 • Brak numeru i daty pierwotnego dokumentu
 • Niewłaściwe wyszczególnienie korygowanych pozycji
 • Brak przyczyny korekty

Jak temu zapobiec? Najważniejsze jest zwrócenie szczególnej uwagi na dokładne wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól. Skrupulatnie sprawdzaj dane obu stron, zwłaszcza numery identyfikacyjne. Precyzyjnie określaj przyczynę i zakres korekty.

Przydatnym rozwiązaniem może być skorzystanie z gotowego wzoru noty korygującej. Takie szablony zawierają już odpowiednie sekcje, które wystarczy wypełnić właściwymi danymi. To znacząco ogranicza ryzyko pominięcia jakiegoś niezbędnego elementu.

Podsumowanie

Wystawianie noty korygującej nie musi być skomplikowanym procesem. Wystarczy przestrzegać określonych wymogów formalnych i postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku. Pamiętajcie o dokładnym wypełnianiu wszystkich pól, weryfikacji danych i uwzględnieniu korekt w księdze przychodów wzór. Korzystajcie z dostępnych wzorów noty korygującej, aby usprawnić proces.

Nie zapominajcie również o terminowym wystawianiu noty korygującej. Nieterminowa nota korekta jak wypełnić może zostać uznana za nieważną. Stosując się do przepisów i zachowując należytą staranność, bez trudu uporacie się z każdą korektą dokumentów księgowych w Waszej firmie.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Fryzjer PKD - Jaki kod PKD dla działalności fryzjerskiej?
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Najczęstsze pytania

Notę korygującą należy wystawić zawsze, gdy zauważysz jakiekolwiek błędy lub nieścisłości w fakturze, rachunku lub innym dokumencie księgowym. Może to dotyczyć np. pomyłki w stawce VAT, danych nabywcy czy kwocie transakcji. Korekta jest konieczna, aby uniknąć problemów z fiskusem.

Prawidłowo wypełniona nota korygująca musi zawierać określenie "nota korygująca", dane stron transakcji, numer oraz datę wystawienia dokumentu pierwotnego. Ponadto należy wyszczególnić korygowane pozycje wraz z przyczyną korekty oraz ewentualnie kwoty przed i po zmianie.

Notę korygującą sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden przeznaczony jest dla nabywcy i musi zostać do niego dostarczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji sprzedawcy.

Gotowe szablony i wzory not korygujących są powszechnie dostępne w internecie i księgarniach z artykułami biurowymi. Korzystanie z nich znacznie ułatwia prawidłowe wypełnienie dokumentu zgodnie z wymogami formalnymi. Możesz też zwrócić się o wzór do biura rachunkowego.

Tak, obowiązują określone terminy na wystawienie noty korygującej. W przypadku korekty in minus (obniżenie kwoty należności) masz 30 dni od daty powstania przyczyny korekty. Dla korekty in plus (podwyższenie należności) termin wynosi 7 dni od daty otrzymania towaru lub wykonania usługi.

Zobacz więcej