kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Promesa zatrudnienia wzór - Jak napisać skuteczną promesę zatrudnienia?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Promesa zatrudnienia wzór - Jak napisać skuteczną promesę zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia wzór - Jak napisać skuteczną promesę zatrudnienia?

Spis treści

Promesa zatrudnienia wzór to kluczowy dokument przedwstępny w procesie rekrutacyjnym. Stanowi pisemną propozycję zatrudnienia określającą warunki pracy, które będą obowiązywać w przyszłej umowie o pracę. Prawidłowo sporządzona promesa daje kandydatom poczucie bezpieczeństwa i buduje zaufanie do Twojej firmy, co zwiększa szansę na pozyskanie najlepszych talentów.

Kluczowe wnioski
 • Promesa zatrudnienia powinna zawierać szczegółowy opis stanowiska, wynagrodzenie, świadczenia i termin rozpoczęcia pracy.
 • Dobrze napisana promesa zatrudnienia jest ważnym elementem employer brandingu i odzwierciedla wizerunek pracodawcy.
 • Unikaj niejasnych sformułowań i dwuznacznych zapisów, które mogą prowadzić do sporów i niezadowolenia pracownika.
 • Skonsultuj projekt promesy z działem prawnym lub radcą prawnym w celu zapewnienia zgodności z przepisami.
 • Traktuj promesę jako początek relacji z nowym pracownikiem i zbuduj pozytywne pierwsze wrażenie.

Wzór promesy zatrudnienia: Krok po kroku do promesy zatrudnienia

Przygotowując wzór promesy zatrudnienia, ważne jest, aby zawrzeć wszystkie niezbędne elementy w przejrzystej i czytelnej formie. Oto kroki, które pomogą Ci stworzyć skuteczną promesę zatrudnienia:

Rozpocznij od nagłówka, w którym wyraźnie zaznaczysz, że jest to promesa zatrudnienia, i podaj datę jej wystawienia. Następnie przedstaw dane obu stron - nazwę i adres firmy oraz imię, nazwisko i adres kandydata.

W kolejnej sekcji opisz szczegóły dotyczące stanowiska pracy. Podaj pełną nazwę stanowiska, dział, do którego będzie przypisany pracownik, zakres obowiązków, a także wymagane kwalifikacje i doświadczenie.

Kluczowym elementem promesy zatrudnienia jest określenie warunków pracy i wynagrodzenia. Wskaż datę rozpoczęcia pracy, rodzaj umowy (na czas określony czy nieokreślony), stawkę wynagrodzenia oraz składniki wynagrodzenia (np. premia, benefity).

Na końcu dodaj miejsce na podpisy obu stron, datę oraz pouczenie, że promesa zatrudnienia nie jest równoznaczna z nawiązaniem stosunku pracy. Pamiętaj, że promesa powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Przykłady skutecznych promes zatrudnienia i klauzul promesy zatrudnienia

Dobrze napisana promesa zatrudnienia powinna być zwięzła, przejrzysta i zrozumiała dla obu stron. Oto przykłady kluczowych elementów, które warto uwzględnić:

 • „Niniejsza promesa zatrudnienia obowiązuje do dnia [...], po którym zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony."
 • „Wynagrodzenie zasadnicze brutto na tym stanowisku wynosi [...] zł miesięcznie, wypłacane do 10. dnia każdego miesiąca."
 • „Pracownikowi przysługuje dodatkowo premia kwartalna w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego, uzależniona od realizacji celów sprzedażowych."

Pamiętaj, że klarowne zapisy dotyczące warunków pracy i wynagrodzenia są kluczowe, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości. Skonsultuj wzór promesy zatrudnienia z działem prawnym lub radcą prawnym, aby upewnić się, że spełnia wszystkie wymogi formalne.

Czytaj więcej: Data wykonania usługi a data faktury - Ważne terminy fakturowania

Kiedy promesa zatrudnienia jest ważna: sytuacje i korzyści

Promesa zatrudnienia odgrywa istotną rolę w różnych sytuacjach związanych z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników. Oto niektóre z nich:

Po pierwsze, promesa zatrudnienia jest niezbędna w przypadku kandydatów, którzy muszą wypowiedzieć poprzednie miejsce pracy. Dokument ten daje im gwarancję zatrudnienia w nowej firmie i ułatwia podjęcie decyzji o zmianie pracodawcy.

Po drugie, promesa zatrudnienia jest często wymagana w procesie rekrutacji pracowników z zagranicy. Ułatwia im uzyskanie odpowiednich wiz i pozwoleń na pracę, a także pomaga w organizacji przeprowadzki.

Ponadto, promesa zatrudnienia może być przydatna w negocjacjach warunków pracy i wynagrodzenia. Kandydaci mają wówczas jasny obraz oferowanych warunków i mogą podjąć świadomą decyzję.

Korzyści dla pracodawców

Dla pracodawców promesa zatrudnienia niesie wiele korzyści. Przede wszystkim ułatwia pozyskanie najlepszych talentów na rynku pracy, budując pozytywny wizerunek firmy jako odpowiedzialnego i przejrzystego pracodawcy. Ponadto, jasne zasady określone w promesie zmniejszają ryzyko sporów i niezadowolenia pracowników w przyszłości.

Promesa zatrudnienia a przepisy prawne i bezpieczeństwo pracy

Zdjęcie Promesa zatrudnienia wzór - Jak napisać skuteczną promesę zatrudnienia?

Przy przygotowywaniu wzoru promesy zatrudnienia należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa pracy. Dokument ten powinien być zgodny z Kodeksem pracy oraz innymi regulacjami, takimi jak ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, czasie pracy czy bezpieczeństwie i higienie pracy.

Ważne jest, aby w promesie zatrudnienia nie znalazły się zapisy sprzeczne z prawem lub naruszające prawa pracownicze. Przykładem może być próba wprowadzenia nieuzasadnionych okresów wypowiedzenia lub kar umownych dla pracownika.

 • „Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi [...] miesięcy/y i jest zgodny z Kodeksem pracy."
 • „Pracownikowi nie będą naliczane żadne kary umowne z tytułu rozwiązania stosunku pracy."

Pamiętaj również o zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy i poszanowaniu praw pracowniczych, takich jak prawo do urlopu wypoczynkowego, zwolnień lekarskich czy ochrony wynagrodzenia za pracę.

Najczęstsze błędy w promesach zatrudnienia - czego unikać

Sporządzając promesę zatrudnienia, należy unikać kilku częstych błędów, które mogą prowadzić do nieporozumień i sporów z pracownikami. Oto najczęstsze z nich:

Po pierwsze, unikaj niejasnych sformułowań i dwuznacznych zapisów. Promesa zatrudnienia powinna być precyzyjna i jednoznaczna, aby uniknąć różnych interpretacji. Jasno określ stawki wynagrodzenia, obowiązki pracownika oraz inne istotne warunki.

Po drugie, nie umieszczaj w promesie zapisów sprzecznych z prawem lub naruszających prawa pracownicze. Takie klauzule mogą zostać zakwestionowane i narazić Cię na konsekwencje prawne.

Po trzecie, unikaj obietnic, których nie będziesz w stanie dotrzymać. Na przykład, nie gwarantuj pracownikowi awansu lub podwyżki po określonym czasie, jeśli nie możesz tego zagwarantować.

Podsumowanie

Niezależnie od tego, czy jesteś pracodawcą przygotowującym wzór promesy zatrudnienia, czy kandydatem na stanowisko otrzymującym promesę zatrudnienia skazanego, kluczowe jest dokładne zrozumienie tego dokumentu. Promesa zatrudnienia przykład powinna jasno przedstawiać warunki przyszłej umowy o pracę, w tym stanowisko, obowiązki, wynagrodzenie i inne świadczenia.

Dobrze przygotowany wzór promesy zatrudnienia buduje zaufanie między stronami i ułatwia przejrzystą komunikację oczekiwań. Pamiętaj, aby skonsultować dokument z działem prawnym lub radcą prawnym w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa pracy. Dzięki temu unikniesz nieporozumień i sporów w przyszłości.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej