kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Protokół zniszczenia - Jak sporządzić dokument zniszczenia towaru?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Protokół zniszczenia - Jak sporządzić dokument zniszczenia towaru?

Protokół zniszczenia - Jak sporządzić dokument zniszczenia towaru?

Spis treści

Protokół zniszczenia to obowiązkowy dokument dla każdej firmy, która musi zniszczyć towary ze swojego asortymentu. Może się to wydawać skomplikowane, ale nie martw się - w tym artykule krok po kroku wyjaśnimy, jak prawidłowo sporządzić protokół zniszczenia towaru. Dzięki temu będziesz mógł bez problemu uporządkować dokumentację i zapewnić zgodność z wymogami prawnymi.

Kluczowe wnioski:
 • Protokół zniszczenia należy sporządzić za każdym razem, gdy towar zostaje zniszczony, np. ze względu na wady, przeterminowanie czy uszkodzenia.
 • Dokument ten musi zawierać niezbędne informacje, takie jak opis zniszczonego towaru, przyczynę zniszczenia oraz dane osoby odpowiedzialnej.
 • Prawidłowo wypełniony protokół zniszczenia pozwala na rozliczenie kosztów i stratę w dokumentacji księgowej.
 • Istnieją określone zasady postępowania z protokołem zniszczenia po jego sporządzeniu, które należy przestrzegać.
 • W artykule znajdziesz praktyczny szablon protokołu zniszczenia, który ułatwi Ci przygotowanie tego dokumentu.

Protokół zniszczenia - Dlaczego potrzebujesz go w firmie?

Jako przedsiębiorca, z pewnością zdajesz sobie sprawę, że zarządzanie towarem wiąże się nie tylko z przyjmowaniem dostaw, ale również z koniecznością prawidłowego rozliczenia wszelkich ubytków i zniszczeń. W tym celu niezbędny jest dokument zniszczenia – obowiązkowy element dokumentacji każdej firmy.

Brak stosownego protokołu może skutkować poważnymi konsekwencjami, takimi jak problemy z uzgodnieniem stanu faktycznego towaru z dokumentacją księgową. Ponadto, nierzetelne prowadzenie ewidencji może wzbudzić podejrzenia organów kontrolnych i narazić Cię na dotkliwe kary finansowe.

Sporządzanie protokołu zniszczenia towaru jest więc kluczowe dla zachowania przejrzystości i zgodności z przepisami. Dzięki temu będziesz mógł udokumentować wszelkie ubytki i straty w magazynie lub sklepie, a także odpowiednio je rozliczyć w dokumentacji księgowej.

Warto pamiętać, że obowiązek ten dotyczy nie tylko produktów handlowych, ale również wszelkich innych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Dlatego nawet w przypadku przyjęcia środka trwałego do użytkowania, a następnie jego zniszczenia lub likwidacji, należy właściwie to udokumentować.

Protokół zniszczenia - Kiedy należy go wystawić?

Obowiązek sporządzenia protokołu zniszczenia towaru występuje w kilku kluczowych sytuacjach. Najczęściej jest to konieczne w przypadku:

 • wykrycia wad lub uszkodzeń towaru, które uniemożliwiają jego dalszą sprzedaż lub użytkowanie;
 • upływu terminu przydatności do spożycia lub ważności towaru;
 • zniszczenia towaru w wyniku klęski żywiołowej, na przykład pożaru lub powodzi;
 • kradzieży lub dewastacji towaru;
 • likwidacji lub zniszczenia środka trwałego używanego w firmie.

Warto pamiętać, że obowiązek sporządzenia protokołu zniszczenia dotyczy nie tylko całkowitej likwidacji towaru, ale również częściowego jego uszkodzenia. Jeśli np. część partii produktów uległa zniszczeniu, a pozostała część nadaje się do sprzedaży, należy wystawić protokół dla uszkodzonej części.

W przypadku drobnych ubytków lub uszkodzeń, które nie powodują konieczności całkowitej likwidacji towaru, można rozważyć obniżenie jego ceny i sprzedaż po niższej stawce. Jednak aby udokumentować taką operację, również należy się posłużyć protokołem zniszczenia.

Czytaj więcej: Program Fakt - Skuteczne oprogramowanie księgowe dla małych firm

Krok po kroku prowadzący przez protokół zniszczenia

Sporządzenie protokołu zniszczenia towaru może wydawać się skomplikowane, ale w rzeczywistości jest to dość proste zadanie. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak prawidłowo wypełnić ten dokument:

 1. Na początku należy określić przyczynę zniszczenia towaru lub środka trwałego. Może to być np. wada fabryczna, upływ terminu ważności, klęska żywiołowa lub inne zdarzenie losowe.
 2. Następnie należy szczegółowo opisać zniszczony towar, podając jego nazwę, kod, ilość oraz inne istotne informacje identyfikujące.
 3. W protokole należy także wskazać osobę odpowiedzialną za zniszczenie towaru, podając jej imię, nazwisko oraz stanowisko.
 4. Kolejnym krokiem jest określenie sposobu zniszczenia. Może to być np. spalenie, zmielenie, roztworzenie lub inne metody uniemożliwiające dalsze wykorzystanie towaru.
 5. Na końcu należy podać datę i miejsce sporządzenia protokołu oraz złożyć podpisy osób uczestniczących w procesie zniszczenia towaru.

Warto pamiętać, że protokół zniszczenia powinien być sporządzony w dwóch egzemplarzach – jeden dla księgowości, a drugi dla celów ewidencyjnych w firmie.

Protokół zniszczenia - Obowiązkowe elementy dokumentu

Aby protokół zniszczenia towaru był ważny i zgodny z przepisami, musi zawierać określone elementy. Są to:

 • Data i miejsce sporządzenia protokołu;
 • Przyczyna zniszczenia towaru lub środka trwałego;
 • Szczegółowy opis zniszczonego towaru (nazwa, kod, ilość, wartość);
 • Informacje o osobie odpowiedzialnej za zniszczenie (imię, nazwisko, stanowisko);
 • Sposób zniszczenia towaru;
 • Podpisy osób uczestniczących w procesie zniszczenia.

Warto zwrócić uwagę na właściwą identyfikację towaru w protokole. Oprócz nazwy handlowej, należy podać również kod produktu, numer partii czy inne istotne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację.

W przypadku zniszczenia środka trwałego, oprócz jego nazwy i specyfikacji należy także podać numer inwentarzowy oraz wartość księgową. Dzięki temu będzie można prawidłowo rozliczyć stratę w dokumentacji księgowej firmy.

Co zrobić z protokołem zniszczenia po jego sporządzeniu?

Po prawidłowym sporządzeniu protokołu zniszczenia towaru, należy odpowiednio go rozliczyć i zadbać o właściwe postępowanie z egzemplarzami dokumentu. Oto kluczowe kroki, które należy podjąć:

1. Jeden egzemplarz protokołu powinien zostać przekazany do działu księgowości w celu rozliczenia straty towarowej. Na tej podstawie księgowi będą mogli dokonać odpowiednich zapisów księgowych i uwzględnić zniszczenie towaru w dokumentacji finansowej firmy.

2. Drugi egzemplarz powinien pozostać w dokumentacji wewnętrznej firmy, np. w dziale magazynowym lub sprzedaży. Będzie on stanowił dowód na przeprowadzenie procedury zniszczenia towaru i umożliwi weryfikację zgodności stanu faktycznego z dokumentacją.

Podsumowanie

Sporządzanie protokołu zniszczenia towaru może się wydawać skomplikowanym obowiązkiem, ale po zapoznaniu się z odpowiednimi wytycznymi okaże się to całkiem proste zadanie. Kluczowe jest pamiętanie o konieczności udokumentowania wszelkich ubytków i strat w magazynie, czy to dotyczy produktów handlowych, czy też przyjęcia środka trwałego do użytkowania w firmie.

Prawidłowo wypełniony dokument zniszczenia pozwoli zachować zgodność z przepisami, zapewni przejrzystość działań firmy oraz umożliwi rozliczenie strat w dokumentacji księgowej. Pamiętajmy, że utrzymywanie rzetelnej dokumentacji to klucz do uniknięcia potencjalnych problemów z organami kontrolnymi i kar finansowych.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej