kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Rejestracja spółki w KRS - Jak zarejestrować spółkę w KRS?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Rejestracja spółki w KRS - Jak zarejestrować spółkę w KRS?

Rejestracja spółki w KRS - Jak zarejestrować spółkę w KRS?

Spis treści

Rejestracja spółki krs jest kluczowym etapem w procesie zakładania działalności gospodarczej. Wpisanie firmy do Krajowego Rejestru Sądowego to nie tylko obowiązek prawny, ale także krok otwierający drogę do oficjalnego funkcjonowania na rynku. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzenie procedury rejestracyjnej może wydawać się skomplikowane, jednak przy odpowiednim przygotowaniu cały proces przebiega sprawnie.

Kluczowe wnioski:
 • Należy wcześniej przygotować wymagane dokumenty, m.in. umowę spółki oraz wnieść opłaty rejestracyjne.
 • Wniosek o rejestrację spółki składa się w właściwym miejscowo sądzie rejonowym.
 • Czas oczekiwania na wpis do KRS zależy od sądu i zwykle trwa kilka tygodni.
 • Po zarejestrowaniu spółki w KRS trzeba będzie dopełnić pozostałych obowiązków, np. zgłosić dane do Urzędu Statystycznego.
 • Regularne aktualizowanie danych w KRS jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania firmy.

Potrzebne dokumenty do rejestracji spółki w KRS

Jednym z kluczowych etapów procesu rejestracji spółki w KRS jest przygotowanie niezbędnych dokumentów rejestracyjnych spółki. Lista wymaganych dokumentów może się nieznacznie różnić w zależności od rodzaju zakładanej spółki, ale istnieją pewne podstawowe elementy, które są wspólne dla wszystkich form prawnych.

Przede wszystkim, musisz mieć sporządzoną umowę lub akt założycielski spółki. Ten dokument określa m.in. firmę, siedzibę, przedmiot działalności, kapitał zakładowy oraz prawa i obowiązki wspólników. Umowa powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Kolejnym obowiązkowym dokumentem jest lista wspólników wraz z ich danymi osobowymi i adresowymi. W przypadku spółek kapitałowych konieczne będzie także przedstawienie dowodów wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.

Do wniosku o wpis do KRS należy dołączyć również oświadczenia członków organów spółki o przyjęciu funkcji oraz zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami na rzecz ZUS i urzędu skarbowego. Konieczne może być także dostarczenie wypisu z Krajowego Rejestru Karnego dla osób zasiadających w zarządzie.

Kroki rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów, kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o rejestrację spółki w KRS. Wniosek składa się w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby firmy, a cała procedura może odbywać się online lub tradycyjną drogą pocztową.

Pierwszym etapem jest wypełnienie formularza wniosku KRS-W wraz z dołączeniem wymaganych załączników. Wniosek powinien zostać podpisany przez wszystkich wspólników lub ich pełnomocników.

Następnie należy uiścić opłatę sądową, której wysokość zależy od rodzaju spółki i wartości kapitału zakładowego. Po dokonaniu wpłaty i skompletowaniu dokumentacji, wniosek wraz z załącznikami trafia do sądu rejestrowego.

Sędzia wydaje postanowienie o wpisie do rejestru lub ewentualnie wzywa do uzupełnienia braków formalnych. Po uprawomocnieniu się postanowienia, spółka zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i może rozpocząć oficjalną działalność.

 • Przygotuj umowę lub akt założycielski spółki w formie aktu notarialnego.
 • Skompletuj listę wspólników wraz z ich danymi osobowymi i adresowymi.
 • Złóż wniosek KRS-W wraz z wymaganymi załącznikami w sądzie rejestrowym.
 • Opłać stosowną opłatę sądową za wpis do KRS.
 • Poczekaj na postanowienie sądu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Czytaj więcej: Korekta faktury zaliczkowej - Jak poprawnie dokonać korekty faktury?

Koszty związane z rejestracją spółki w KRS

Zakładanie spółki i składanie sprawozdania do KRS wiąże się z poniesieniem pewnych kosztów, których wysokość jest uzależniona od formy prawnej przedsiębiorstwa oraz wartości kapitału zakładowego. Podstawową opłatą jest kosztsądowy, który musi zostać uiszczony przy składaniu wniosku o wpis do rejestru.

W przypadku spółek kapitałowych, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, opłata sądowa wynosi 500 zł przy kapitale zakładowym do 5 000 zł lub 0,5% wartości kapitału powyżej tej kwoty. Dla innych rodzajów spółek handlowych opłata wynosi 600 zł.

Dodatkowym kosztem jest wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy lub statutu spółki. Stawki notarialne są uzależnione od wartości kapitału zakładowego i mogą wahać się od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Ponadto, przy zakładaniu spółki kapitałowej konieczne jest wniesienie co najmniej minimalnego kapitału zakładowego, którego wysokość ustalona jest odrębnymi przepisami. Wspólnicy muszą również uwzględnić koszty związane z przeniesieniem praw własności, pozyskaniem pomieszczeń biurowych czy zakupem niezbędnego wyposażenia.

Czas potrzebny na rejestrację spółki w KRS

Zdjęcie Rejestracja spółki w KRS - Jak zarejestrować spółkę w KRS?

Czas oczekiwania na rejestrację spółki w KRS zależy od kilku czynników, ale zwykle cały proces trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Wiele zależy od sądu rejestrowego, w którym składany jest wniosek oraz od kompletności i poprawności złożonej dokumentacji.

Po złożeniu wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, sąd ma 7 dni na jego wstępną analizę. Jeśli dokumentacja jest kompletna, sprawa trafia do referendarza sądowego, który szczegółowo bada wniosek.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, sąd wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Jeśli wniosek spełnia wszystkie wymagania, referendarz wydaje postanowienie o wpisie, które jest następnie przekazywane do działu rejestrowego celem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Średni czas oczekiwania na rejestrację spółki w KRS w dużych miastach wynosi ok. 2-3 miesięcy. W mniejszych miastach proces może przebiegać nieco szybciej. Należy jednak pamiętać, że opóźnienia mogą wystąpić w przypadku dużej liczby składanych wniosków lub jakichkolwiek komplikacji.

Obowiązki po zarejestrowaniu spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego otwiera drogę do oficjalnej działalności gospodarczej, ale nie kończy procesu formalności związanych z rozpoczęciem działalności. Po dokonaniu rejestracji w KRS czeka na Ciebie jeszcze szereg innych obowiązków.

Rejestracja spółki w KRS - podsumowanie

Proces rejestracji spółki w KRS wymaga skompletowania odpowiednich dokumentów rejestracyjnych spółki, takich jak umowa lub akt założycielski, lista wspólników oraz zaświadczenia dotyczące składek i podatków. Należy następnie złożyć wniosek KRS-W wraz z załącznikami i opłatą sądową w właściwym sądzie rejestrowym. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, spółka zostanie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ważne jest również, aby po rejestracji dopełnić pozostałych obowiązków, w tym składanie sprawozdania do KRS o wszelkich zmianach w strukturze firmy. Jak zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym może początkowo wydawać się skomplikowane, jednak przy odpowiednim przygotowaniu i dokładności, cały proces przebiega względnie sprawnie.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Najczęstsze pytania

Tak, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jest obowiązkowy dla wszystkich spółek osobowych i kapitałowych. Rejestracja umożliwia oficjalne rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz nadaje spółce osobowość prawną.

Wniosek o wpis do KRS składa się w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby spółki. W większości przypadków będzie to wydział gospodarczy sądu rejonowego.

Niezbędne dokumenty to m.in. umowa lub akt założycielski spółki, lista wspólników, oświadczenia członków zarządu, zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami oraz dowody wniesienia wkładów na kapitał zakładowy.

Podstawową opłatą jest kosztsądowy, który dla spółek kapitałowych wynosi 500 zł lub 0,5% kapitału zakładowego powyżej 5 000 zł. Dodatkowo należy uwzględnić koszty notarialne oraz wkłady na kapitał zakładowy.

Czas oczekiwania na rejestrację spółki w KRS to średnio 2-3 miesiące. Może być on krótszy lub dłuższy w zależności od sądu rejestrowego, kompletności dokumentacji oraz liczby składanych wniosków.

Zobacz więcej