kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Spółka cywilna NIP - Jak zarejestrować i założyć spółkę cywilną?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Spółka cywilna NIP - Jak zarejestrować i założyć spółkę cywilną?

Spółka cywilna NIP - Jak zarejestrować i założyć spółkę cywilną?

Spis treści

Spółka cywilna NIP to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie dla małych firm i przedsiębiorców rozpoczynających biznes. Jeśli zastanawiasz się, jak założyć i zarejestrować spółkę cywilną z numerem NIP, ten artykuł przeprowadzi Cię przez cały proces krok po kroku. Wyjaśnimy, czym jest spółka cywilna, jakie są wymogi prawne oraz obowiązki podatkowe i składkowe. Dowiesz się również o zaletach i wadach tej formy działalności.

Kluczowe wnioski:
 • Spółka cywilna to prosta forma prowadzenia biznesu dla dwóch lub więcej osób. Wymaga rejestracji w urzędzie miasta lub gminy oraz uzyskania numeru NIP.
 • Wszyscy wspólnicy są odpowiedzialni za zobowiązania spółki cywilnej całym swoim majątkiem osobistym.
 • Spółka cywilna rozlicza się z podatku dochodowego indywidualnie przez każdego ze wspólników.
 • Wszyscy wspólnicy muszą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 • To prosta i elastyczna forma prowadzenia biznesu, ale niesie ze sobą ryzyko nieograniczonej odpowiedzialności finansowej.

Potrzebujesz spółki cywilnej NIP? Oto kluczowe kroki

Zakładanie spółki cywilnej z własnym NIP jest popularnym wyborem wśród początkujących przedsiębiorców. Ta prosta forma prowadzenia działalności gospodarczej umożliwia kilku osobom współpracę bez konieczności tworzenia bardziej skomplikowanych struktur biznesowych. Proces rejestracji spółki cywilnej jest względnie prosty, a ty zyskujesz osobowość prawną oraz numer identyfikacji podatkowej niezbędny do rozliczeń fiskalnych.

Jeśli rozważasz założenie spółki cywilnej, musisz być przygotowany na kilka kluczowych kroków. Po pierwsze, konieczne jest uzgodnienie zasad działania pomiędzy przyszłymi wspólnikami i spisanie umowy spółki cywilnej. Następnie musicie dokonać rejestracji w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy. Po uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), możecie wystąpić o nadanie numeru NIP dla całej spółki.

Założenie spółki cywilnej wiąże się również z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla każdego ze wspólników. Będziecie musieli rozliczać się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, podobnie jak jednoosobowi przedsiębiorcy. Nie można jednak zapominać o podstawowych obowiązkach księgowych i sprawozdawczych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Założenie spółki cywilnej może być doskonałym rozwiązaniem dla osób rozpoczynających biznes w kilka osób. Dzięki niewielkiej ilości formalności i elastyczności tej formy prawnej, możecie skupić się na kluczowych aspektach waszego przedsięwzięcia. Zapoznaj się z dalszymi szczegółami, aby przygotować się na wszystkie obowiązki związane z założeniem i prowadzeniem spółki cywilnej NIP.

Czym są spółki cywilne? Definicja i najważniejsze fakty

Spółka cywilna to szczególna forma prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej dwie osoby fizyczne. W odróżnieniu od bardziej skomplikowanych spółek handlowych, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Jest jednak traktowana jako odrębny podmiot w zakresie opodatkowania i obowiązków publicznoprawnych.

Podstawową cechą spółki cywilnej jest odpowiedzialność całym majątkiem osobistym każdego ze wspólników za zobowiązania spółki. Ta nieograniczona odpowiedzialność może stanowić pewną wadę, jednak jednocześnie pozwala na dużą elastyczność i brak skomplikowanych wymogów formalnych na etapie zakładania.

Spółka cywilna powstaje przez zawarcie stosownej umowy między przyszłymi wspólnikami. Dokument ten reguluje wkłady wniesione przez każdą ze stron, podział zadań oraz zasady podziału zysków i strat. Nie ma ograniczeń co do przedmiotu działalności ani wymogu kapitału założycielskiego.

Po zarejestrowaniu w CEIDG, spółka cywilna otrzymuje własny NIP i REGON, dzięki czemu uzyskuje możliwość rozliczania się z podatków oraz odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Mimo odrębności podmiotu, wspólnicy spółki cywilnej odprowadzają podatek dochodowy indywidualnie, na podstawie przychodów przypadających na każdego z nich.

Czytaj więcej: Duplikat faktury z poprzedniego roku - Jak prawidłowo zaksięgować?

Jak zarejestrować spółkę cywilną NIP krok po kroku

Proces rejestracji spółki cywilnej jest stosunkowo prosty i nie wymaga angażowania pomoc prawnika czy radcy prawnego. Wystarczy wykonać kilka podstawowych kroków:

 1. Zawrzeć pisemną umowę spółki cywilnej między przyszłymi wspólnikami. W dokumencie należy określić m.in. wkłady każdej ze stron, procentowy podział zysków i strat oraz wskazać osoby reprezentujące spółkę.
 2. Złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla siedziby spółki. Potrzebne będą dane osób wspólników oraz informacje z umowy spółki.
 3. Po otrzymaniu numeru REGON dla spółki cywilnej, można wystąpić o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP poprzez złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Skarbowym.
 4. Dokonać zgłoszenia do ZUS każdego ze wspólników na odpowiednim druku. Od tej chwili każdy wspólnik musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zależności od tego, czy będzie prowadzić działalność jako podstawowe czy dodatkowe źródło dochodu.

Po zakończeniu tych formalności spółka cywilna jest gotowa do podjęcia działalności gospodarczej. Warto pamiętać, że wspólnicy będą musieli indywidualnie rozliczać się z podatku dochodowego od przychodów przypadających na każdego z nich.

Obowiązkowe składki ZUS w spółce cywilnej NIP - kwoty

Założenie spółki cywilnej wiąże się z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez wszystkich wspólników. Jest to jeden z podstawowych obowiązków publicznoprawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wysokość składek ZUS w spółce cywilnej ustalana jest indywidualnie dla każdego wspólnika na takich samych zasadach jak dla jednoosobowych przedsiębiorców. Podstawą wymiaru jest zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

 • W 2023 roku suma składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzącego działalność jako podstawowe źródło dochodu wynosi ok. 1316 zł miesięcznie.
 • Jeśli działalność jest dodatkowym źródłem dochodu, składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to ok. 505 zł miesięcznie.
 • Niezależnie od powyższego, każdy wspólnik musi odprowadzać składkę zdrowotną wynoszącą 9% podstawy wymiaru (co najmniej 381,81 zł miesięcznie w 2023 r.).

Podsumowanie

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej może być bardzo korzystne dla osób, które chcą rozpocząć biznes we współpracy z innymi. Proces rejestracji spółki cywilnej jest stosunkowo prosty i wymaga tylko kilku kroków, takich jak zawarcie umowy między wspólnikami, wpis do CEIDG oraz uzyskanie numeru NIP. Warto jednak pamiętać o obowiązkach związanych z opłacaniem składek ZUS oraz rozliczaniem podatków od przychodów spółki.

Jeśli zastanawiasz się jak założyć spółkę cywilną, przeanalizuj dokładnie jej zalety i wady. Ta forma prowadzenia działalności zapewnia dużą elastyczność i niewielkie wymogi formalne, ale niesie również ryzyko nieograniczonej odpowiedzialności finansowej. Kluczową kwestią jest wybór zaufanych partnerów biznesowych oraz precyzyjne określenie zasad współpracy między wspólnikami w umowie spółki cywilnej.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Najczęstsze pytania

Nie, spółka cywilna nie wymaga dysponowania określonym kapitałem założycielskim na starcie. Wspólnicy sami decydują, w jakiej formie i wysokości wniosą wkłady do spółki, określając to w umowie spółki cywilnej.

Tak, każdy ze wspólników spółki cywilnej ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na zasadach takich samych jak dla jednoosobowych przedsiębiorców. Obowiązek ten nie zależy od wysokości osiąganych przychodów.

Spółka cywilna nie rozlicza podatku dochodowego jako całość. Każdy ze wspólników samodzielnie rozlicza i płaci podatek od swojej części przychodów przypadających na niego zgodnie z ustalonymi zasadami podziału zysków.

Nie, umowa spółki cywilnej nie wymaga rejestracji w sądzie. Jest to dokument regulujący jedynie wzajemne prawa i obowiązki wspólników. Jedynym wymaganym wpisem jest rejestracja spółki w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Reprezentantem spółki cywilnej oraz osobą uprawnioną do działania w jej imieniu jest wspólnik lub wspólnicy wskazani w umowie spółki cywilnej. Zasady reprezentacji powinny być jasno określone w tym dokumencie.

Zobacz więcej