kartkownik.plarrow right†Finansearrow right†Sprzedaż mieszkania z darowizny przed upływem 5 lat - Zasady podatkowe
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Sprzedaż mieszkania z darowizny przed upływem 5 lat - Zasady podatkowe

Sprzedaż mieszkania z darowizny przed upływem 5 lat - Zasady podatkowe

Spis treści

Sprzedaż mieszkania darowizna przed upływem 5 lat może skutkować koniecznością zapłacenia podatku od dochodu. Otrzymanie darowizny nieruchomości jest co prawda zwolnione z opodatkowania, ale późniejsza sprzedaż takiego mieszkania lub domu wiąże się z obowiązkami podatkowymi. Termin 5 lat odgrywa kluczową rolę, więc poznaj zasady opodatkowania, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek finansowych.

Kluczowe wnioski:
 • Otrzymanie darowizny mieszkania nie podlega opodatkowaniu, ale jego późniejsza sprzedaż przed upływem 5 lat może się wiązać z koniecznością zapłaty podatku.
 • Jeśli sprzedaż nastąpi po 5 latach od nabycia nieruchomości, dochód jest zwolniony z podatku.
 • Wysokość podatku zależy od różnicy między ceną sprzedaży a wartością rynkową mieszkania z dnia otrzymania darowizny.
 • W niektórych sytuacjach można skorzystać ze zwolnienia lub odliczenia kosztów remontu od dochodu.
 • Warto dokładnie zapoznać się z przepisami podatkowymi i sprawdzić, jakie obowiązki podatkowe Cię dotyczą.

Darowizna mieszkania i podatek przed upływem 5 lat

Otrzymanie darowizny w postaci mieszkania lub innej nieruchomości jest co prawda zwolnione z podatku dochodowego, ale późniejsza sprzedaż takiego lokalu przed upływem 5 lat od daty nabycia może skutkować koniecznością zapłacenia podatku. Okres 5 lat jest kluczowy, ponieważ jeśli zdecydujesz się na sprzedaż dopiero po tym czasie, dochód ze zbycia mieszkania będzie całkowicie zwolniony z opodatkowania.

Warto jednak pamiętać, że przepisy dotyczące opodatkowania sprzedaży mieszkania otrzymanego w drodze darowizny są dość skomplikowane i zależą od wielu czynników. Przede wszystkim musisz ustalić wartość rynkową lokalu w momencie jego nabycia oraz cenę, za jaką go sprzedałeś. Różnica między tymi kwotami będzie stanowić Twój dochód podlegający opodatkowaniu według obowiązującej stawki podatku dochodowego.

Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy mieszkanie otrzymane w darowiźnie od osoby najbliższej sprzedajesz przed upływem 5 lat, ale po przeprowadzeniu w nim remontu. Wówczas część kosztów remontu możesz odliczyć od uzyskanego dochodu, co zmniejszy kwotę podatku do zapłacenia. Jeśli jednak remont został sfinansowany z pożyczki lub kredytu, odliczenie nie będzie już możliwe.

Warto więc dokładnie prześledzić wszystkie obowiązujące przepisy, aby w pełni zrozumieć zasady opodatkowania sprzedaży darowizny mieszkania. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z doświadczonym doradcą podatkowym, który pomoże Ci właściwie rozliczyć podatek i uniknąć ewentualnych kar.

Odliczenie dochodu z darowizny od podatku dochodowego

Jeśli zdecydowałeś się na sprzedaż mieszkania otrzymanego w darowiźnie przed upływem 5 lat, masz prawo odliczyć od uzyskanego dochodu pewne koszty. Chodzi przede wszystkim o wydatki poniesione na remont lub modernizację lokalu. Dzięki temu odliczeniu zapłacisz niższy podatek dochodowy od transakcji sprzedaży.

Warto jednak pamiętać, że możliwość odliczenia kosztów remontu ma swoje ograniczenia. Po pierwsze, dopuszczalne są tylko wydatki poniesione na remont lub modernizację po dacie otrzymania darowizny. Nie możesz więc odliczyć kosztów prac wykonanych jeszcze przez poprzedniego właściciela.

Po drugie, jeśli remont został sfinansowany z pożyczki lub kredytu, a nie ze środków własnych, to odliczenie również nie będzie możliwe. Ważne jest również, aby posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające poniesione wydatki – rachunki, faktury czy umowy z wykonawcami.

 • Odliczeniu od dochodu podlegają koszty remontu poniesione po otrzymaniu darowizny.
 • Wydatki na remont sfinansowane z kredytu lub pożyczki nie podlegają odliczeniu.
 • Konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesione koszty remontu.
 • Dzięki odliczeniu zmniejszysz kwotę podatku dochodowego do zapłacenia.

Zasady odliczania kosztów remontu są dość skomplikowane, dlatego przed dokonaniem odliczeń warto skonsultować się z doradcą podatkowym. Pomoże Ci on właściwie rozliczyć wszystkie koszty i zmaksymalizować odliczenia, aby zapłacić jak najniższy podatek od sprzedaży darowizny.

Czytaj więcej: Ile wynosi netto z kwoty brutto w euro? Kalkulator wynagrodzeń w euro netto

Podatek od sprzedaży mieszkania otrzymanego w darowiźnie

Sprzedaż mieszkania lub innej nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny wiąże się z obowiązkiem zapłacenia podatku dochodowego, jeśli transakcja nastąpi przed upływem 5 lat od daty nabycia. Wysokość podatku zależy od różnicy między ceną sprzedaży a wartością rynkową lokalu w dniu otrzymania darowizny.

Załóżmy na przykład, że otrzymałeś w darowiźnie mieszkanie, którego wartość rynkowa w dniu nabycia wynosiła 300 000 zł. Po dwóch latach zdecydowałeś się sprzedać ten lokal za kwotę 350 000 zł. Twój dochód podlegający opodatkowaniu wyniósłby więc 50 000 zł (350 000 zł - 300 000 zł).

Podatek od tego dochodu wyniesie 19% lub 32% w zależności od Twojej indywidualnej sytuacji podatkowej i wysokości łącznych dochodów w danym roku. W przypadku stawki 19% należny podatek to 9 500 zł, a przy 32% aż 16 000 zł.

 • Podstawą opodatkowania jest różnica między ceną sprzedaży a wartością z dnia darowizny.
 • Stawka podatku wynosi 19% lub 32% w zależności od wysokości Twoich dochodów.
 • Im większa różnica między ceną sprzedaży a wartością z dnia darowizny, tym wyższy podatek.

Warto pamiętać, że od dochodu ze sprzedaży możesz odliczyć koszty remontu, co obniży kwotę podatku. Jeśli natomiast sprzedasz lokal po upływie 5 lat od nabycia, dochód ten będzie całkowicie zwolniony z podatku dochodowego.

Obowiązki podatkowe przy sprzedaży nieruchomości z darowizny

Wraz ze sprzedażą mieszkania lub domu otrzymanego w darowiźnie przed upływem 5 lat, będziesz musiał dopełnić określonych obowiązków podatkowych. Po pierwsze konieczne jest ustalenie wartości rynkowej nieruchomości z dnia nabycia, która będzie stanowiła punkt odniesienia przy wyliczaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Następnie musisz prawidłowo obliczyć ten dochód, odejmując od ceny sprzedaży wartość rynkową nieruchomości z dnia otrzymania darowizny. Od kwoty dochodu możesz odliczyć koszty związane z remontem czy modernizacją lokalu, co zmniejszy wysokość należnego podatku.

Podsumowanie

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w darowiźnie przed upływem 5 lat wiąże się z obowiązkiem zapłacenia podatku dochodowego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy lokal zostanie sprzedany po upływie tego okresu. Wysokość podatku zależy od różnicy między ceną sprzedaży a wartością rynkową nieruchomości z dnia nabycia. Uwzględnić można również koszty remontu zmniejszające podstawę opodatkowania.

Dokładne zasady sprzedaży nieruchomości z darowizny oraz wyliczenia należnego podatku mogą być dość skomplikowane. W razie wątpliwości warto skonsultować się z doradcą podatkowym, aby prawidłowo rozliczyć transakcję i uniknąć ewentualnych kar. Właściwe przestrzeganie przepisów pozwoli Ci na zaoszczędzenie części pieniędzy i bezproblemową sprzedaż darowizny mieszkania.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej