kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Ulga na złe długi księgowanie u dłużnika - Jak zaksięgować ulgę?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Ulga na złe długi księgowanie u dłużnika - Jak zaksięgować ulgę?

Ulga na złe długi księgowanie u dłużnika - Jak zaksięgować ulgę?

Spis treści

Ulga złe długi to sposób na zmniejszenie obciążenia finansowego wynikającego z nieściągalnych należności. Jeśli po podjęciu wszelkich działań windykacyjnych okazuje się, że odzyskanie zapłaty od dłużnika jest wątpliwe lub niemożliwe, wówczas wierzyciel może skorzystać z ulgi na złe długi. Pozwala to na obniżenie podstawy opodatkowania i zapobiega wypaczeniu wyniku finansowego spółki. Prawidłowe zaksięgowanie ulgi na złe długi wymaga jednak przestrzegania określonych reguł księgowych i podatkowych.

Główne wnioski
 • Ulga na złe długi pomaga zmniejszyć obciążenia podatkowe i skorygować wynik finansowy firmy.
 • Aby skorzystać z ulgi, należy udokumentować nieściągalność należności po przeprowadzeniu windykacji.
 • Kluczowe jest prawidłowe rozliczenie ulgi w księgach rachunkowych i podatkowych.
 • Istnieją ściśle określone przepisy regulujące możliwość skorzystania z ulgi oraz sposób jej ewidencjonowania.
 • Warto zapoznać się z procedurą krok po kroku, aby zaksięgować ulgę na złe długi zgodnie z wymogami prawa.

Procedura krok po kroku: jak zaksięgować ulgę na złą należność

Gdy wszelkie próby windykacji okazały się nieskuteczne, a odzyskanie złej długu od dłużnika jest mało prawdopodobne lub wręcz niemożliwe, wierzyciel może skorzystać z ulgi na złe długi. Jest to narzędzie, które pozwala na skorygowanie wyniku finansowego firmy i zmniejszenie obciążeń podatkowych. Aby jednak prawidłowo rozliczyć ulgę, należy przestrzegać ściśle określonych zasad ulgi księgowej.

Pierwszym krokiem jest podjęcie wszelkich prawnie uzasadnionych działań windykacyjnych. Warto zachować wszelką dokumentację, która potwierdzi podejmowane wysiłki w celu odzyskania należności. Po wyczerpaniu możliwości windykacyjnych, czas na właściwą procedurę księgowania ulgi w księgach rachunkowych.

Kluczowe jest sporządzenie operatu szacunkowego, w którym zostanie wyceniona kwota nieściągalnej należności. Należy pamiętać, że nie można zaksięgować ulgi przed upływem terminu przedawnienia. Kolejnym etapem będzie dokonanie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych oraz wystawienie dokumentu wewnętrznego potwierdzającego dokonanie odpisu aktualizującego wartość należności.

Podsumowując, aby zaksięgować ulgę na złą należność u dłużnika, należy udokumentować bezskuteczną windykację, wycenić kwotę nieściągalnego długu, sprawdzić termin przedawnienia, dokonać odpowiednich zapisów księgowych oraz wystawić stosowny dokument wewnętrzny. Przestrzeganie tych kroków pozwoli na prawidłowe rozliczenie ulgi na złe długi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak wycenić i zakwalifikować ulgę na złą należność - przykłady

Jednym z kluczowych elementów procedury księgowania ulgi na złe długi jest prawidłowa wycena i kwalifikacja nieściągalnej należności. Wierzyciel musi dokładnie przeanalizować sytuację dłużnika i dokonać rzetelnej oceny, czy odzyskanie zapłaty jest jeszcze możliwe. Często pomocne są opinie doradców prawnych lub firm windykacyjnych.

Przyjrzyjmy się przykładowi. Spółka ABC zawarła w 2020 roku umowę z kontrahentem XYZ o wartości 50 000 zł netto. Pomimo licznych monitów i wezwań do zapłaty, dłużnik nie uregulował należności. Działania windykacyjne, w tym postępowanie sądowe, okazały się bezskuteczne. W takiej sytuacji księgowanie ulgi na nieściągalną wierzytelność jest w pełni uzasadnione.

Innym przypadkiem może być częściowa zapłata długu. Jeśli kontrahent wpłacił tylko część kwoty, np. 20 000 zł, dłużnik powinien zaksięgować ulgę na pozostałą część długu, czyli 30 000 zł. W obu sytuacjach kluczowe jest zachowanie dokumentacji potwierdzającej bezskuteczność windykacji oraz operat szacunkowy określający wartość nieściągalnej wierzytelności.

Warto pamiętać, że ulga na złe długi nie może być zaksięgowana zbyt pochopnie. Dopiero gdy wszelkie racjonalne działania windykacyjne zawiodą, a odzyskanie należności stanie się wątpliwe lub niemożliwe, księgowanie ulgi dłużnika będzie w pełni uzasadnione.

Czytaj więcej: Faktura za bilet PKP - Jak uzyskać fakturę za przejazd pociągiem?

Ewidencja księgowa i dokumentacja ulgi na złe długi

Samo zaksięgowanie ulgi na złe długi nie kończy procesu jej prawidłowego rozliczenia. Wierzyciel musi również zadbać o właściwą ewidencję księgową oraz posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą zasadność skorzystania z ulgi.

Podstawowym dokumentem jest operat szacunkowy, w którym określona zostanie wartość nieściągalnej wierzytelności. Następnie należy wystawić wewnętrzną notę księgową, która będzie stanowić podstawę do dokonania odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych. Zapisy te obejmą zmniejszenie przychodów ze sprzedaży oraz utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności.

 • Zapis księgowy po stronie Winien: Konto pozostałe koszty operacyjne
 • Zapis księgowy po stronie Ma: Konto odpisy aktualizujące należności

Niezwykle istotne jest również posiadanie dokumentacji, która potwierdzi podjęte działania windykacyjne. Mogą to być monity, wezwania do zapłaty, korespondencja z dłużnikiem, a także dokumenty z toczącego się ewentualnie postępowania sądowego. Im więcej dowodów na bezskuteczność windykacji, tym łatwiej będzie obronić zasadność rozliczenia ulgi na złe długi podczas potencjalnej kontroli.

Prawidłowa ewidencja księgowa ulgi na złe długi oraz posiadanie niezbędnej dokumentacji pozwoli uniknąć ewentualnych sporów z organami podatkowymi w przyszłości. Dzięki temu wierzyciel będzie mógł w pełni skorzystać z przysługujących mu uprawnień i zmniejszyć obciążenia podatkowe.

Skutki podatkowe - ulga na złe długi w CIT i VAT

Zdjęcie Ulga na złe długi księgowanie u dłużnika - Jak zaksięgować ulgę?

Ulga na złe długi to nie tylko kwestia właściwego księgowania, ale również istotnych konsekwencji podatkowych. Jej prawidłowe rozliczenie może wpłynąć zarówno na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), jak i podatek od towarów i usług (VAT).

Podsumowanie

Umiejętne księgowanie ulgi u dłużnika wymaga przestrzegania ściśle określonych zasad ulgi księgowej. Po wyczerpaniu możliwości windykacyjnych, wierzyciel musi dokonać prawidłowej wyceny nieściągalnej należności, zaksięgować ją w księgach rachunkowych oraz posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą zasadność skorzystania z ulgi.

Prawidłowe rozliczenie ulgi na złe długi to nie tylko kwestia księgowości, ale również istotnych konsekwencji podatkowych. Może ona wpłynąć zarówno na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), jak i podatek od towarów i usług (VAT). Warto zadbać o zgodność z przepisami, aby w pełni skorzystać z przysługujących uprawnień i obniżyć obciążenia fiskalne.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej