kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Upominki dla kontrahentów a VAT - Jak rozliczać prezenty dla firm?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Upominki dla kontrahentów a VAT - Jak rozliczać prezenty dla firm?

Upominki dla kontrahentów a VAT - Jak rozliczać prezenty dla firm?

Spis treści

Upominki kontrahenci vat to temat często budzący wiele pytań i wątpliwości wśród firm i przedsiębiorców. Wręczanie drobnych upominków kontrahentom to częsta praktyka w biznesie, ale nie zawsze wiadomo, jak właściwie rozliczyć te wydatki. W tym artykule odpowiemy na najważniejsze pytania dotyczące rozliczania prezentów dla kontrahentów w aspekcie VAT, kosztów uzyskania przychodów oraz licznych ograniczeń wynikających z przepisów.

Kluczowe wnioski
 • Prezenty dla kontrahentów mogą być kosztem uzyskania przychodu pod pewnymi warunkami. Istnieją jednak limity kwot, jakie można odliczyć.
 • Stawka VAT na upominki zależy od wartości prezentu oraz jego przeznaczenia (reklamowe, reprezentacyjne itp.).
 • Darowizny rzeczowe dla kontrahentów również podlegają rozliczeniu na gruncie VAT i kosztów uzyskania przychodu.
 • Należy pamiętać o odpowiednim dokumentowaniu przekazywanych upominków oraz ich prawidłowej klasyfikacji.
 • Obowiązują ścisłe reguły co do tego, jakie prezenty można zakwalifikować jako koszt firmowy.

Upominki reklamowe i vat kontrahentów - kiedy odpis

Każda firma stara się dbać o dobre relacje ze swoimi kontrahentami i klientami. Jednym ze sposobów na budowanie tych więzi są drobne upominki wręczane w ramach działań marketingowych lub jako forma podziękowania za współpracę. Wiele firm zastanawia się jednak, jak rozliczać wydatki na takie prezenty dla kontrahentów.

Kluczową kwestią jest określenie, czy dany upominek służy celom reklamowym, czy też ma charakter reprezentacyjny. Ma to bowiem wpływ na możliwość odliczenia podatku VAT oraz zakwalifikowania wydatku jako kosztu uzyskania przychodu. W przypadku upominków reklamowych istnieje szansa na odliczenie VAT oraz ujęcie wydatku w kosztach firmowych.

Należy jednak pamiętać, że aby upominki a podatek były rozliczane w sposób korzystny dla firmy, muszą spełniać określone wymogi formalne i materialne. Ich wartość, oznaczenie reklamowe oraz dokumentacja odgrywają kluczową rolę w procesie rozliczania.

W dalszej części artykułu przyjrzymy się szczegółowym zasadom rozliczania upominków firmowych, w tym limitom wartościowym i stawkom VAT. Wyjaśnimy również, kiedy prezenty dla kontrahentów mogą być kosztem uzyskania przychodu, a kiedy należy je traktować jako wydatek niepodatkowy.

Kiedy prezenty dla firm są kosztem uzyskania przychodu?

Fundamentalną kwestią dla firm wręczających upominki swoim kontrahentom jest możliwość zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Pozwala to bowiem na zmniejszenie podstawy opodatkowania i obniżenie należnego podatku dochodowego. Nie wszystkie prezenty dla kontrahentów mogą jednak być ujmowane w tej kategorii.

Najważniejszym kryterium oceny jest cel, w jakim dany prezent został wręczony. Jeśli upominek ma charakter czysto reklamowy i służy promowaniu firmy, jej produktów lub usług, wówczas istnieje możliwość zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodu. Musi być jednak odpowiednio oznaczony logo czy innymi elementami marketingowymi.

Zupełnie inaczej traktowane są upominki o charakterze reprezentacyjnym, czyli wręczane jako wyraz gościnności, bez promowania konkretnych towarów czy usług. Tego rodzaju prezenty nie mogą być kosztem uzyskania przychodu, a jedynie stanowią wydatek niepodatkowy, który nie podlega odliczeniu.

Reasumując, prezenty dla firm mogą być kosztem uzyskania przychodu, jeśli spełniają kryteria upominku reklamowego i są właściwie oznaczone oraz udokumentowane. W przeciwnym wypadku zaliczane są do sfery reprezentacyjnej i nie podlegają odliczeniu od podatku dochodowego.

 • Upominki reklamowe z logo promującym firmę mogą być kosztem uzyskania przychodu.
 • Prezenty o charakterze reprezentacyjnym wręczane jako wyraz gościnności nie mogą być kosztem firmowym.
 • Dokumentacja i oznaczenie prezentu ma kluczowe znaczenie dla jego klasyfikacji podatkowej.
 • Jeżeli upominek nie spełnia warunków upominku reklamowego, stanowi wydatek niepodatkowy.

Czytaj więcej: Księgowa Brzesko - Jakie usługi księgowe oferuje biuro w Brzesku?

Wydatki, które można odliczyć od vat dla kontrahentów?

Kolejną istotną kwestią związaną z vat upominki firmowe jest możliwość odliczenia podatku VAT od zakupu takich prezentów. Podobnie jak w przypadku zaliczania do kosztów uzyskania przychodu, kluczowe znaczenie ma charakter i oznaczenie danego upominku.

W świetle przepisów prawa możliwe jest odliczenie VAT od wydatków na zakup upominków, jeśli mają one rzeczywiście charakter reklamowy. Oznacza to, że powinny być wyraźnie oznaczone logo firmy lub innymi elementami marketingowymi promującymi konkretne produkty bądź usługi danego przedsiębiorstwa.

Warunkiem umożliwiającym odliczenie podatku VAT od zakupu upominków dla kontrahentów jest również posiadanie odpowiedniej dokumentacji księgowej, czyli faktur VAT wystawionych przez kontrahenta. Na podstawie tych dokumentów firma będzie mogła wykazać kwotę podatku naliczonego podlegającą odliczeniu.

Z drugiej strony nie ma możliwości odliczenia VAT od zakupu prezentów o charakterze reprezentacyjnym. Tego rodzaju wydatki służą wyłącznie podtrzymaniu dobrych relacji handlowych i nie wiążą się bezpośrednio z promocją konkretnych towarów czy usług.

Podsumowanie zasad odliczania VAT od upominków

 • Możliwe jest odliczenie VAT od zakupu upominków reklamowych z logo firmy.
 • Konieczna jest stosowna dokumentacja księgowa w postaci faktur VAT.
 • Nie można odliczyć VAT od prezentów o charakterze reprezentacyjnym.
 • Ocenie podlega rzeczywisty cel i oznaczenie konkretnych upominków.

Jakie są stawki vat na upominki dla kontrahentów?

Zdjęcie Upominki dla kontrahentów a VAT - Jak rozliczać prezenty dla firm?

Kolejnym aspektem wartym omówienia przy rozliczaniu prezentów dla kontrahentów są właściwe stawki podatku VAT. W tym przypadku należy przede wszystkim rozróżnić, czy dana firma jest podatnikiem VAT czynnym, czy też zwolnionym z tego podatku.

Dla firm będących czynnymi podatnikami VAT podstawową stawką dla upominków reklamowych jest 23% VAT. Oznacza to, że przy zakupie takich prezentów z przeznaczeniem na cele marketingowe naliczana jest właśnie ta stawka podatku.

Odmienne zasady obowiązują natomiast w przypadku firm zwolnionych z VAT. W takiej sytuacji nie występuje naliczanie ani rozliczanie podatku od zakupu upominków a podatek jest po prostu kosztem, który nie podlega opodatkowaniu VAT.

Warto również wspomnieć, że w określonych przypadkach na niektóre rodzaje upominków może być stosowana obniżona stawka VAT np. 8% lub nawet zwolnienie z VAT. Dotyczy to jednak specyficznych produktów, jak np. książki czy materiały biurowe oznaczone logo firmy.

Podsumowanie

Temat rozliczania prezentów dla kontrahentów i upominków a podatek może wydawać się na pierwszy rzut oka skomplikowany. Wiele firm ma wątpliwości, jak właściwie postępować z takimi wydatkami w rozliczeniach podatkowych. Kluczowe jest przestrzeganie przepisów dotyczących charakteru i oznaczenia prezentów oraz posiadanie odpowiedniej dokumentacji.

Zasady są nieco odmienne dla przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT oraz tych zwolnionych z tego podatku. Podstawową stawką dla vat upominki firmowe o charakterze reklamowym jest 23%, ale mogą także być stosowane stawki obniżone lub zwolnienia. Prawidłowe rozliczenie może przynieść firmie wymierne korzyści, pozwalając na uznanie niektórych wydatków za koszty uzyskania przychodów i odliczenie VAT.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej