kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Urząd skarbowy kontrola - Co warto wiedzieć o kontroli skarbowej
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Urząd skarbowy kontrola - Co warto wiedzieć o kontroli skarbowej

Urząd skarbowy kontrola - Co warto wiedzieć o kontroli skarbowej

Spis treści

Urząd skarbowy kontrola to proces, który może wzbudzać obawy wśród podatników. Jednak nie ma powodu do paniki, jeśli jesteś przygotowany i znasz swoje prawa. W tym artykule omówimy najważniejsze aspekty kontroli urzędu skarbowego, co pomoże Ci zrozumieć cały proces i wiedzieć, czego się spodziewać.

Kluczowe wnioski:
 • Kontrola urzędu skarbowego może zostać przeprowadzona z różnych powodów, takich jak nieprawidłowości w deklaracjach podatkowych lub sygnały o potencjalnych nadużyciach.
 • Podczas kontroli inspektor może zażądać wielu dokumentów, w tym ksiąg rachunkowych, faktur, umów i dowodów płatności.
 • Kontroler ma określone uprawnienia, takie jak możliwość przeszukania pomieszczeń i zabezpieczenia dokumentów.
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, mogą zostać nałożone kary finansowe lub nawet sankcje karne.
 • Ważne jest, aby zachować spokój i współpracować z inspektorem, jednocześnie znając swoje prawa i obowiązki.

Jakie są przyczyny kontroli z urzędu skarbowego?

Kontrola z urzędu skarbowego może zostać zainicjowana z różnych powodów. Jedną z głównych przyczyn jest sytuacja, gdy urzędnicy zauważą nieprawidłowości lub niejasności w deklaracjach podatkowych złożonych przez podatnika. Mogą to być błędy rachunkowe, niezgodności między różnymi dokumentami lub sygnały, że podatnik mógł zatajać część swoich dochodów.

Innym powodem może być przypadkowa kontrola, gdy urząd skarbowy losowo wybiera pewną liczbę podatników do sprawdzenia. Tego rodzaju kontrole są przeprowadzane w celu weryfikacji przestrzegania przepisów podatkowych i zapewnienia uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami.

Urząd skarbowy może również zdecydować się na kontrolę, jeśli otrzyma sygnał od innej instytucji, takiej jak policja lub inny organ ścigania, który podejrzewa, że podatnik może być zaangażowany w działalność przestępczą związaną z uchylaniem się od opodatkowania.

Kontrola może być również wynikiem złożonej skargi od osoby trzeciej, np. byłego wspólnika lub pracownika, który twierdzi, że firma lub osoba prywatna nie płaci należnych podatków.

Jakie dokumenty są sprawdzane podczas kontroli skarbowej?

Podczas kontroli urzędu skarbowego kontrolerzy mają prawo żądać szerokiej gamy dokumentów w celu sprawdzenia, czy podatnik prawidłowo wypełnia swoje obowiązki podatkowe. Oto niektóre z najczęściej sprawdzanych dokumentów:

 • Księgi rachunkowe, w tym dzienniki, raporty kasowe, rejestry VAT
 • Faktury zakupu i sprzedaży
 • Umowy z kontrahentami, dostawcami i klientami
 • Wyciągi bankowe i dowody płatności
 • Dokumentacja dotycząca zatrudnionych pracowników i ich wynagrodzeń

Kontrolerzy mogą również zażądać innych dokumentów, jeśli uznają to za niezbędne, takich jak korespondencja biznesowa, notatki służbowe, zezwolenia i licencje.

Ważne jest, aby podatnik miał wszystkie wymagane dokumenty odpowiednio uporządkowane i łatwo dostępne, co ułatwi i przyspieszy proces kontroli. Nieprzedstawienie żądanych dokumentów może skutkować nałożeniem kar.

Czytaj więcej: Data wykonania usługi a data faktury - Ważne terminy fakturowania

Jakie są uprawnienia kontrolera z urzędu skarbowego?

Kontrolerzy z urzędu skarbowego mają określone uprawnienia, które pozwalają im skutecznie przeprowadzać kontrole. Oto niektóre z nich:

Przede wszystkim mają prawo wejść na teren nieruchomości lub pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza lub znajdują się aktywa podatnika. Mogą również żądać okazania dokumentów, ksiąg rachunkowych i innych nośników informacji związanych z prowadzoną działalnością.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dokumenty mogą zostać ukryte lub zniszczone, kontroler ma prawo do zabezpieczenia ich na czas kontroli. Może również dokonać przeszukania pomieszczeń i pojazdów w celu odnalezienia dokumentów.

Kontrolerzy mogą również przesłuchiwać świadków oraz zażądać wyjaśnień od podatnika i jego pracowników w kwestiach związanych z kontrolą. W razie potrzeby mogą również wystąpić o wsparcie policji lub innych organów ścigania.

Jakie sankcje grożą za nieprawidłowości ujawnione kontrolą?

Zdjęcie Urząd skarbowy kontrola - Co warto wiedzieć o kontroli skarbowej

Jeśli podczas kontroli urzędu skarbowego zostaną ujawnione nieprawidłowości lub uchybienia, podatnikowi mogą grozić różne konsekwencje i sankcje. Oto niektóre z nich:

 • Kary finansowe: Jeśli stwierdzono, że podatnik nie zapłacił należnych podatków lub nienależnie odliczył koszty, może zostać obciążony karą pieniężną wraz z odsetkami za zwłokę.
 • Podwyższone stawki podatkowe: W niektórych przypadkach urząd skarbowy może zdecydować o zastosowaniu podwyższonych stawek podatkowych na przyszłość, jako formę kary.
 • Konsekwencje karne: W najpoważniejszych przypadkach, gdy zostanie udowodnione celowe unikanie opodatkowania lub fałszowanie dokumentów, podatnik może podlegać odpowiedzialności karnej, w tym grzywnom lub nawet karze pozbawienia wolności.

Warto pamiętać, że surowe kary są zazwyczaj nakładane tylko w przypadku poważnych naruszeń lub uporczywego uchylania się od obowiązków podatkowych. Jeśli nieprawidłowości wynikają z błędów lub nieporozumień, urząd skarbowy może zastosować łagodniejsze środki.

Jak należycie przygotować się do kontroli urzędu skarbowego?

Właściwe przygotowanie się do kontroli urzędu skarbowego może znacznie ułatwić cały proces i zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów. Oto kilka wskazówek:

Po pierwsze, upewnij się, że wszystkie dokumenty, księgi rachunkowe i zapisy są aktualne, kompletne i dokładnie uporządkowane. Dobrze jest również zapoznać się z obowiązującymi przepisami podatkowymi, abyś mógł wyjaśnić swoje decyzje i postępowanie.

Następnie warto wyznaczyć osobę lub zespół, który będzie odpowiedzialny za współpracę z urzędem skarbowym podczas kontroli. Powinna to być osoba dobrze poinformowana o sytuacji finansowej firmy i znająca wszelkie zawiłości prawne.

Przygotuj również wygodne miejsce, w którym kontrolerzy będą mogli pracować, z dostępem do niezbędnych dokumentów i urządzeń biurowych. Zapewnij im również niezbędną pomoc ze strony swoich pracowników.

Jak postępować w trakcie kontroli urzędu skarbowego?

Sposób postępowania podczas kontroli urzędu skarbowego może mieć duży wpływ na jej przebieg i rezultaty. Oto kilka wskazówek, jak się zachować:

Podsumowanie

Kontrola skarbowa, czy to firmy, czy osoby prywatnej, może wydawać się stresującym doświadczeniem. Jednak, jeśli jesteś dobrze przygotowany i znasz swoje prawa, nie ma powodu do obaw. Ważne jest, aby zawsze mieć uporządkowaną dokumentację, współpracować z urzędem skarbowym i postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami kontroli.

Pamiętaj, że kontrolerzy z urzędu skarbowego mają określone uprawnienia, ale także ty jako podatnik masz swoje prawa. Dbaj o transparentność swojej działalności, a kontrola skarbowa będzie jedynie formalną procedurą. Z odpowiednim nastawieniem i wiedzą na temat przebiegu kontroli, możesz spojrzeć na nią spokojnie i z pewnością siebie.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej