kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Usługa barberska - Jakie są zasady opodatkowania usług barberskich?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

19.06.2024

Usługa barberska - Jakie są zasady opodatkowania usług barberskich?

Usługa barberska - Jakie są zasady opodatkowania usług barberskich?

Spis treści

Usługa barberska stała się w ostatnich latach niezwykle popularną działalnością, zwłaszcza wśród młodych przedsiębiorców. Zakładając własny zakład fryzjerski lub podejmując się świadczenia takich usług, ważne jest, aby poznać zasady opodatkowania tej działalności. Od stawek VAT po składki ZUS i obowiązki księgowe – wszystkie te kwestie mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozliczania się z fiskusem.

Kluczowe wnioski
 • Usługi barberskie są opodatkowane obowiązującą stawką VAT dla usług fryzjerskich.
 • Przedsiębiorcy świadczący usługi barberskie muszą prowadzić odpowiednie ewidencje księgowe i składać deklaracje.
 • Wysokość składek ZUS zależy od formy opodatkowania i przychodu z działalności.
 • Przepisy dotyczące opodatkowania usług barberskich uległy pewnym zmianom w ostatnich latach.
 • Właściwe rozliczanie podatków może przynieść korzyści finansowe, ale wiąże się również z pewnymi wyzwaniami administracyjnymi.

Czym jest usługa barberska i kiedy podlega opodatkowaniu?

Usługi barberskie to szeroko rozumiane usługi fryzjerskie, obejmujące strzyżenie, golenie oraz modelowanie zarostu u mężczyzn. Coraz większa popularność tych usług sprawia, że wiele osób decyduje się na otwarcie własnych zakładów fryzjerskich lub świadczenie takich usług na własną rękę.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w ramach której świadczą usługi barberskie, podlegają obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że muszą rozliczać się z urzędem skarbowym z tytułu osiąganych przychodów z takiej działalności.

Obowiązek podatkowy powstaje od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej i wiąże się z koniecznością zgłoszenia tego faktu do właściwego urzędu skarbowego oraz wybrania formy opodatkowania (np. podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa).

Warto jednak pamiętać, że niektóre rodzaje działalności mogą być zwolnione z podatku, np. w przypadku niewielkich przychodów czy form wsparcia dla młodych przedsiębiorców. Dlatego przed rozpoczęciem świadczenia usług barberskich warto skonsultować się z doradcą podatkowym.

Jaki jest podatek VAT dla usług barberskich? Stawki i zasady

Świadczenie usług barberskich, podobnie jak innych usług fryzjerskich, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (podatkiem od towarów i usług). Obecnie obowiązująca w Polsce stawka VAT dla usług fryzjerskich to 23%.

Oznacza to, że do ceny netto za wykonaną usługę należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% i taką kwotę otrzymuje klient na fakturze lub paragonie. Przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzić tę należność do urzędu skarbowego.

Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na niskie przychody (poniżej 200 tys. zł rocznie). Wtedy nie doliczany jest podatek VAT, a klient płaci cenę usługi netto.

Ponadto, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług barberskich mają prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością (np. zakup nożyczek, środków czystości, wyposażenia lokalu).

 • Podstawowa stawka VAT dla usług barberskich wynosi 23%.
 • VAT naliczany jest od ceny netto usługi i widnieje na fakturze lub paragonie.
 • Przedsiębiorca odprowadza należny VAT do urzędu skarbowego.
 • Istnieją możliwości zwolnienia z VAT przy niskich przychodach.
 • Można odliczyć VAT naliczony przy zakupach związanych z działalnością.

Czytaj więcej: Dowód wewnętrzny sprzedaży - Jak poprawnie sporządzić dokument?

Zmiany w przepisach dotyczących opodatkowania usług barberskich

Przepisy dotyczące opodatkowania usług barberskich i innych usług fryzjerskich nie ulegały w ostatnich latach znaczącym zmianom. Stawka VAT 23% pozostaje niezmienna od dłuższego czasu.

Jednak warto zwrócić uwagę na ogólne zmiany w przepisach podatkowych, które mogą mieć wpływ na rozliczenia z tytułu prowadzenia działalności świadczącej usługi barberskie. Przykładowo, od 2019 roku obowiązują nowe zasady rozliczania składek ZUS dla firm na podatku liniowym.

Ponadto, wprowadzono korzystne zmiany dla młodych przedsiębiorców, takie jak możliwość skorzystania z ulgi na start czy zwolnienia z opłacania składek ZUS przez pierwsze 24 miesiące działalności. Może to mieć znaczenie dla osób otwierających własny zakład usług barberskich.

Monitoring zmian w przepisach podatkowych i ich wpływu na własną działalność jest niezwykle istotny. Warto korzystać z porad księgowych lub doradców podatkowych, aby nie przeoczyć żadnych istotnych modyfikacji i prawidłowo rozliczać się z fiskusem.

Obowiązki księgowe dla usługi barberskiej - ewidencje, JPK

Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym świadczenie usług barberskich, wiąże się z pewnymi obowiązkami księgowymi. Podstawowym z nich jest prowadzenie odpowiedniej ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością.

Najpopularniejszą formą ewidencji jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR), w której należy na bieżąco wpisywać wszystkie przychody ze sprzedaży usług oraz poniesione koszty prowadzenia działalności. Na podstawie tych zapisów rozliczany jest podatek dochodowy.

Coraz większą rolę odgrywają również tzw. Jednolite Pliki Kontrolne (JPK), które są comiesięcznymi zestawieniami sprzedaży i zakupów przekazywanymi do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. JPK_VAT obejmuje ewidencję sprzedaży i zakupów dla potrzeb rozliczenia VAT.

Ponadto, prowadzący działalność gospodarczą muszą wystawiać faktury za wykonane usługi, przechowywać je oraz prowadzić Rejestr Sprzedaży i Zakupów VAT. Ogromną pomoc w tych obowiązkach stanowią programy księgowe dopasowane do specyfiki działalności.

Jakie rozliczenia składek ZUS dla usługi barberskiej?

Oprócz rozliczeń z tytułu podatku dochodowego i VAT, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usług barberskich muszą pamiętać o obowiązkowych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Podstawą wymiaru składek ZUS jest zadeklarowana kwota przychodu, jednak nie niższa niż 60% prognozowanej płacy minimalnej. Przedsiębiorca sam decyduje o wysokości składek poprzez zadeklarowanie przewidywanego przychodu.

Podsumowanie

Świadczenie usług barberskich, czyli profesjonalnych usług fryzjerskich dla mężczyzn, wymaga znajomości zasad opodatkowania tej działalności. Podobnie jak inne usługi fryzjerskie, usługi barberskie podlegają opodatkowaniu VAT według stawki 23%. Oznacza to obowiązek doliczania podatku od towarów i usług do ceny netto każdej usługi.

Poza rozliczeniami VAT, osoby prowadzące działalność w zakresie usług barberskich muszą także odprowadzać podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do ZUS. Obowiązki księgowe obejmują prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów (np. PKPiR), wystawianie faktur oraz przesyłanie comiesięcznych plików JPK do urzędu skarbowego.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej