kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?

Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?

Spis treści

Usługa gastronomiczna to świadczenie, które podlega szczególnym zasadom w zakresie VAT. Właściwe rozliczenie podatku jest kluczowe dla prowadzenia legalnej działalności i uniknięcia kar. W tym poradniku wyjaśnimy, jak prawidłowo stosować stawki VAT w branży gastronomicznej, od cateringu po restauracje.

Kluczowe wnioski:
 • Podstawowa stawka VAT dla usług gastronomicznych wynosi 23%, ale istnieją wyjątki. Trzeba dokładnie przeanalizować świadczone usługi.
 • Catering może podlegać różnym stawkom VAT w zależności od charakteru usługi i miejsca jej wykonania.
 • Faktury dla klientów muszą zawierać właściwą stawkę VAT oraz być wystawiane zgodnie z przepisami.
 • Niektóre produkty sprzedawane w restauracjach mogą podlegać obniżonym stawkom VAT, np. napoje bezalkoholowe.
 • Prowadzenie działalności gastronomicznej wymaga ścisłego przestrzegania przepisów podatkowych, aby uniknąć kłopotów z urzędem skarbowym.

Usługa gastronomiczna - jakie stawki VAT stosować?

Właściwe określenie stawki VAT dla usług gastronomicznych ma kluczowe znaczenie. Podstawowa stawka podatku wynosi 23%, jednak w branży gastronomicznej obowiązują liczne wyjątki i obniżki. Dlatego tak ważne jest dokładne przeanalizowanie charakteru świadczonych usług.

Zazwyczaj obowiązuje stawka 23% VAT dla usług polegających na przygotowaniu i podawaniu potraw oraz napojów na miejscu w lokalu gastronomicznym. Jednakże już dostawa posiłków na wynos lub z dowozem do klienta często podlega obniżonej stawce 8% lub nawet 5% w przypadku żywności nieprzetworzej.

Wyjątkiem są również niektóre produkty sprzedawane w restauracjach, np. napoje bezalkoholowe, które objęte są stawką 8%. Podobnie rzecz się ma z produktami dla niemowląt oraz niektórymi książkami i czasopismami kulinarnymi.

Rozliczając VAT przy usługach gastronomicznych, należy więc bardzo uważnie przyjrzeć się charakterowi każdej usługi i towaru, ponieważ odpowiednia stawka może się diametralnie różnić. Szczególną ostrożność zaleca się w przypadku usług mieszanych, np. organizacji cateringów połączonych z dostawą żywności.

Na jakie pozycje zwrócić uwagę przy usługach gastronomicznych?

Świadczenie usług gastronomicznych wiąże się z koniecznością rozliczania VAT z wielu różnych tytułów. Poza samą usługą przygotowania i podania posiłków, w grę wchodzą również produkty żywnościowe, napoje, a niekiedy dodatki takie jak sztućce czy naczynia jednorazowe.

W przypadku cateringu na zewnątrz trzeba pamiętać o rozliczeniu nie tylko samych potraw, ale również transportu, dzierżawy stołów i krzeseł czy opłat za obsługę kelnerską. To wszystko składa się na końcową cenę usługi, od której obliczany jest podatek należny.

Nie można zapominać także o produktach pomocniczych wykorzystywanych na zapleczu kuchni. Chodzi tu m.in. o oleje, przyprawy, słodziki, czyli wszystkie surowce zużywane do przygotowania dań. Niekiedy ustawodawca przyznaje preferencyjne stawki VAT właśnie dla surowców rolniczych.

Wreszcie istotne pozycje stanowią koszty związane z utrzymaniem samej restauracji lub lokalu gastronomicznego. Ich rozliczenie przebiega nieco inaczej niż samych usług gastronomicznych, więc warto je monitorować oddzielnie w księgach rachunkowych.

 • Usługa gastronomiczna składa się z wielu różnych elementów mających wpływ na ostateczne rozliczenie VAT.
 • Należy zwracać uwagę nie tylko na same posiłki, ale też napoje, transport, obsługę kelnerską i inne składniki usługi.
 • Ważną rolę odgrywają również surowce zużywane do przygotowania potraw oraz utrzymanie lokalu gastronomicznego.
 • Prawidłowe rozdzielenie wszystkich pozycji ułatwia stosowanie właściwych stawek VAT oraz pełną kontrolę nad kosztami firmy.

Czytaj więcej: Księgowy Mińsk Mazowiecki - Usługi księgowe w Mińsku Mazowieckim

Zasady rozliczania VAT dla działalności cateringowej

Branża cateringowa ma do czynienia z wieloma różnymi stawkami VAT, dlatego rozliczanie podatku bywa tutaj nie lada wyzwaniem. Podstawowa stawka 23% dla usług gastronomicznych dotyczy organizacji imprez okolicznościowych z kelnerską obsługą na miejscu.

Jednak już w przypadku samej dostawy potraw bez pełnego zaangażowania firm cateringowych stawka spada do 8%. Taką samą stawką objęte są dania na wynos lub dostarczane pod wskazany adres, np. w ramach usług cateringowych dla pracowników firm.

Usługi mieszane, np. przygotowanie potraw z ich transportem na miejsce bez pełnej obsługi kelnerskiej, sprawiają dodatkowe komplikacje. Wówczas należy stosować dwie różne stawki VAT - 23% za przygotowanie posiłków i 8% za samą dostawę.

Zupełnie odrębną kategorią są proste usługi dostawy żywności pochodzącej od innych producentów lub firm gastronomicznych. W tym wypadku obowiązuje już tylko stawka 8% VAT, gdyż firma cateringowa nie uczestniczy w przygotowaniu potraw.

Reasumując, główne stawki VAT w branży cateringowej to:

 • 23% - organizacja eventów gastronomicznych z pełną obsługą na miejscu
 • 8% - dowóz potraw z cateringu do klientów oraz sprzedaż na wynos
 • 8% - prosta dostawa żywności od zewnętrznych dostawców
 • Możliwe mieszane stawki w przypadku usług złożonych

Jak wystawiać faktury przy usługach gastronomicznych?

Zdjęcie Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?

Prawidłowe wystawianie faktur za usługi gastronomiczne wymaga staranności i uwzględnienia wszystkich stosowanych stawek VAT. Na dokumencie sprzedaży muszą się znaleźć dokładne informacje o rodzaju i wartości poszczególnych usług wraz z przypisanymi im kwotami podatku.

W przypadku transakcji objętych jedną stawką 23% lub 8%, sprawa jest prosta - wystarczy podać jedną pozycję z właściwą stawką naliczoną od całkowitej wartości usługi. Możliwe jest też ujęcie na fakturze wyszczególnionych pozycji, np. za przygotowanie potraw, transport i obsługę kelnerską, pod warunkiem zastosowania jednolitej stawki VAT.

Kłopoty zaczynają się, gdy w ramach jednego zlecenia wystąpiły różne stawki podatku, np. 23% za przygotowanie posiłków i 8% za ich dostawę. Wówczas na fakturze powinny się znaleźć oddzielne pozycje z właściwymi stawkami naliczonymi od ich wartości. W przypadku wielu różnych stawek, faktura może składać się z bardzo wielu wierszy.

Podsumowanie

Rozliczanie usług gastronomicznych VAT może wydawać się skomplikowane z uwagi na różnorodność stawek. Jednak odpowiednie podzielenie wszystkich zakupów i kosztów gastronomicznych na kategorie znacznie ułatwia sprawę. Warto korzystać z rad ekspertów, aby uniknąć pomyłek i kar ze strony urzędów.

Najważniejsze jest zachowanie należytej staranności przy wystawianiu faktur, zwłaszcza w przypadku usług gastronomicznych objętych kilkoma stawkami VAT. Dzięki temu kup i VAT gastronomia będą dla Ciebie przejrzyste, a Twoja firma uniknie niepotrzebnych kontroli. Pamiętaj, że prawidłowe rozliczenia to podstawa zdrowej działalności!

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa barberska - Jakie są zasady opodatkowania usług barberskich?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Najczęstsze pytania

Stawka VAT dla usług cateringowych zależy od charakteru świadczenia. Przygotowanie posiłków z pełną obsługą kelnerską na miejscu podlega stawce 23%. Samodzielna dostawa cateringu bez obsługi objęta jest 8% VAT. W przypadku usług mieszanych należy stosować obie stawki proporcjonalnie.

Nie, w lokalach gastronomicznych obowiązują różne stawki VAT w zależności od rodzaju sprzedawanych produktów. Podstawowa stawka 23% dotyczy przygotowywanych i podawanych na miejscu posiłków. Jednak napoje bezalkoholowe, żywność dla niemowląt oraz niektóre książki kulinarne są objęte stawką 8% lub 5% VAT.

Na fakturach dla klientów restauracji należy precyzyjnie wyszczególnić wszystkie świadczone usługi oraz sprzedawane produkty wraz z właściwymi stawkami VAT. Jeśli w ramach jednej usługi wystąpiły różne stawki, powinny zostać wyodrębnione na oddzielnych pozycjach faktury.

Nie, koszty związane z funkcjonowaniem lokalu gastronomicznego, takie jak czynsz, media, wynagrodzenia pracowników kuchni i obsługi, podlegają standardowej stawce 23% VAT. Obniżone stawki dotyczą wyłącznie sprzedawanych produktów żywnościowych oraz niektórych bezpośrednich usług gastronomicznych.

Najlepszym źródłem wiedzy są regularne szkolenia oraz publikacje Ministerstwa Finansów i ekspertów podatkowych. Warto też śledzić orzecznictwo sądów, gdyż nierzadko to one rozstrzygają wątpliwości dotyczące stosowania stawek VAT w konkretnych przypadkach świadczenia usług gastronomicznych.

Zobacz więcej