kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†VAT marża - Co to jest i jakie są zasady stosowania VAT marża?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

VAT marża - Co to jest i jakie są zasady stosowania VAT marża?

VAT marża - Co to jest i jakie są zasady stosowania VAT marża?

Spis treści

VAT marża to specjalny sposób rozliczania podatku VAT, który znajduje zastosowanie w przypadku sprzedaży niektórych towarów używanych, antyków, dzieł sztuki oraz przedmiotów kolekcjonerskich. Zamiast naliczać pełną stawkę VAT od całkowitej ceny sprzedaży, opodatkowaniu podlega jedynie marża pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży. Ta metoda ma na celu uproszczenie rozliczeń podatkowych dla firm handlujących tego rodzaju towarami.

Kluczowe wnioski:
 • VAT marża dotyczy sprzedaży towarów używanych, antyków, dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich.
 • Opodatkowaniu podlega jedynie marża, czyli różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży.
 • Metoda ta upraszcza rozliczenia VAT dla firm handlujących takimi towarami.
 • Zastosowanie VAT marży wymaga spełnienia określonych warunków i procedur.
 • Rozliczenie VAT marży różni się od standardowego sposobu naliczania podatku VAT.

Jakie towary podlegają opodatkowaniu VAT marżą?

Specjalne rozliczanie podatku VAT w formie VAT marży dotyczy sprzedaży określonych rodzajów towarów. Przede wszystkim obejmuje to przedmioty używane, które wcześniej były wprowadzone do obrotu - zarówno dobra ruchome, jak i nieruchomości.

Ponadto, do tej grupy zaliczają się antyki, czyli rzeczy mające więcej niż 100 lat, a także dzieła sztuki takie jak obrazy, rzeźby czy inne przedmioty o charakterze kolekcjonerskim i unikatowym. Szczególnym przypadkiem są też samochody sprzedawane przez firmy zajmujące się obrotem pojazdami używanymi.

Ogólnie rzecz biorąc, VAT marżą rozliczane są towary, które ze względu na swój używany lub unikatowy charakter trudno byłoby opodatkować w standardowy sposób. Dzięki tej metodzie podatek naliczany jest tylko od marży zysku, a nie od całkowitej wartości transakcji.

Warto pamiętać, że aby skorzystać z VAT marży, przedsiębiorca musi spełnić określone warunki i wymogi formalne. Obejmują one między innymi odpowiednie udokumentowanie zakupu towarów i zachowanie pewnych procedur rozliczeniowych.

Jak obliczyć kwotę VAT marży do zapłacenia?

Obliczenie kwoty VAT marży do zapłacenia może wydawać się na pierwszy rzut oka nieco skomplikowane. Jednak po zrozumieniu podstawowych zasad staje się to bardzo proste.

Kwotę podatku VAT marży obliczamy jako różnicę pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia towaru, pomnożoną przez odpowiednią stawkę VAT. W przypadku większości towarów objętych tą procedurą jest to podstawowa stawka 23%.

Można to zapisać wzorem: VAT marża = (cena sprzedaży - cena nabycia) x stawka VAT. Przykładowo, jeśli towar kupiliśmy za 1000 zł, a sprzedajemy za 1500 zł, to VAT marża wyniesie: (1500 zł - 1000 zł) x 23% = 115 zł.

Warto zwrócić uwagę, że do ceny nabycia wlicza się nie tylko kwota zapłacona dostawcy, ale również koszty związane z zakupem i doprowadzeniem towaru do stanu zdatnego do sprzedaży, np. koszty transportu czy naprawy.

 • Oblicz różnicę między ceną sprzedaży a ceną nabycia towaru
 • Pomnóż tę różnicę przez odpowiednią stawkę VAT (zwykle 23%)
 • Otrzymana kwota to należny VAT marży do zapłacenia
 • Pamiętaj o uwzględnieniu wszelkich kosztów związanych z zakupem towaru

Czytaj więcej: Księga przychodów i rozchodów wzór - Jak prawidłowo ją wypełniać?

Jak wystawić fakturę marżę przy sprzedaży objętej VAT marżą?

Przy sprzedaży towarów rozliczanych VAT marżą wystawiamy specjalną fakturę marżę. Różni się ona nieco od standardowej faktury VAT, ale musi zawierać podobne elementy.

Na fakturze marży należy umieścić takie informacje jak dane sprzedawcy i nabywcy, datę sprzedaży, nazwę i ilość sprzedawanych towarów oraz kwoty: cenę nabycia, cenę sprzedaży i naliczoną VAT marżę.

Ważne jest, aby na fakturze marży wskazać wyraźnie, że rozliczenie następuje według metody VAT marży, np. poprzez dopisek "faktura marża" lub podobne sformułowanie. Trzeba też podać podstawę prawną stosowania tej procedury.

Ponadto, w przypadku sprzedaży na rzecz innego podatnika VAT wystawiamy fakturę marżę w dwóch egzemplarzach - jeden dla nabywcy, a drugi zachowujemy dla siebie jako sprzedawcy.

 • Na fakturze marży muszą się znaleźć dane sprzedawcy, nabywcy i przedmiotu sprzedaży
 • Należy podać cenę nabycia, cenę sprzedaży i naliczoną VAT marżę
 • Umieść wyraźną informację o rozliczeniu metodą VAT marży wraz z podstawą prawną
 • Dla podatników VAT faktura marża wystawiana jest w dwóch egzemplarzach

Kiedy i jak odliczyć VAT naliczony od VAT marży?

Jedną z głównych zalet rozliczania VAT marży jest możliwość odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów objętych tą procedurą. Pozwala to na zmniejszenie ostatecznego obciążenia podatkowego.

VAT naliczony od VAT marży można odliczyć w rozliczeniu za okres, w którym dokonano sprzedaży opodatkowanej marżą. Kwotę podatku naliczonego stanowi tu VAT marża naliczona od ceny sprzedaży towaru.

Warunkiem dokonania takiego odliczenia jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji zakupu oraz wystawienie prawidłowej faktury marży przy sprzedaży. Ponadto, towary te nie mogą być wykorzystywane na potrzeby niepodlegające opodatkowaniu VAT.

Kwotę VAT naliczonego od VAT marży wykazujemy w deklaracji VAT w odpowiedniej pozycji przeznaczonej na odliczenia. Dzięki temu możemy pomniejszyć podatek należny o kwotę podatku zapłaconego przy zakupie towarów.

Zasady ewidencjonowania sprzedaży objętej VAT marżą

Sprzedaż towarów rozliczanych VAT marżą musi być odpowiednio udokumentowana i zaewidencjonowana w prowadzonych przez firmę księgach rachunkowych i rejestrach VAT.

Podsumowanie

Co to VAT marża? Jest to specjalny sposób rozliczania podatku VAT, który stosuje się przy sprzedaży towarów używanych, antyków, dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich, w tym także samochodów używanych. Opodatkowaniu podlega jedynie marża, czyli różnica między ceną sprzedaży a ceną nabycia towaru.

Sprzedaż z VAT marżą wymaga wystawienia specjalnej faktury marży oraz odpowiedniego udokumentowania i ewidencjonowania transakcji zgodnie z określonymi zasadami. Dzięki tej procedurze można odliczać VAT naliczony od marży, obniżając obciążenie podatkowe. Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu wszystkich wymogów formalnych.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa barberska - Jakie są zasady opodatkowania usług barberskich?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej