kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT - Jak to zrobić?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT - Jak to zrobić?

Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT - Jak to zrobić?

Spis treści

Wniosek uwolnienie środków VAT to procedura, która pozwala przedsiębiorcom odzyskać środki zablokowane na specjalnym rachunku VAT. Ten dokument jest niezbędny, aby móc swobodnie dysponować należnymi kwotami podatku od towarów i usług. Jak więc prawidłowo wypełnić i złożyć taki wniosek? W tym artykule omówimy wszystkie najważniejsze kwestie krok po kroku.

Kluczowe wnioski:
 • Wniosek uwolnienie środków VAT jest obowiązkowy, aby uzyskać dostęp do zablokowanych kwot VAT na specjalnym rachunku.
 • Formularz musi być prawidłowo wypełniony i zawierać wymagane załączniki.
 • Termin składania wniosku wynosi 180 dni od wpływu środków na rachunek VAT.
 • Pomyłki formalne mogą prowadzić do odrzucenia wniosku, dlatego warto dokładnie zapoznać się z instrukcjami.
 • W razie wątpliwości można skorzystać z pomocy biura rachunkowego lub doradcy podatkowego.

Co trzeba złożyć aby uwolnić środki z rachunku VAT?

Aby odzyskać środki zablokowane na rachunku VAT, przedsiębiorca musi złożyć specjalny wniosek o uwolnienie środków VAT. Jest to obowiązkowy dokument wymagany przez urząd skarbowy, który umożliwia swobodną dyspozycję kwotami podatku od towarów i usług zaewidencjonowanymi na dedykowanym rachunku.

Formalności związane ze składaniem wniosku o przekazanie środków zostały wprowadzone wraz z tzw. reformą split payment w lipcu 2018 roku. Od tego czasu każda wpłata VAT trafia na specjalny rachunek bankowy przypisany do konkretnego podatnika, a nie bezpośrednio na konto firmowe.

Zgromadzone na rachunku VAT kwoty są więc "zamrożone" i nie można nimi swobodnie dysponować bez uzyskania zgody urzędu skarbowego. Stąd konieczność składania właściwego wniosku o uwolnienie środków VAT, aby móc przetransferować pieniądze np. na rachunek bieżący firmy.

Warto pamiętać, że wniosek ten nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca zamierza uregulować zobowiązanie podatkowe bezpośrednio z rachunku VAT. W takiej sytuacji nie ma potrzeby ubiegać się o uwolnienie środków - transakcja jest realizowana automatycznie.

Kiedy złożyć wniosek uwolnienie środków VAT?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami uwolnienia środków VAT, wniosek należy złożyć w ciągu 180 dni od daty wpływu danej kwoty na rachunek VAT. Jest to nieprzekraczalny termin, po upływie którego urząd skarbowy może odmówić uwolnienia środków z przyczyn formalnych.

Zasadniczo więc wniosek uwolnienie środków VAT powinien być składany niezwłocznie po każdej wpłacie podatku na specjalny rachunek. Pozwala to na bieżąco dysponować posiadanymi środkami pieniężnymi bez zbędnej zwłoki.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku faktur korygujących czy też zwrotów na rachunek VAT, środki odpowiadające pierwotnie zapłaconemu podatkowi mogą zostać zablokowane ponownie. Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest złożenie wniosku tuż przed rzeczywistym terminem zapłaty podatku.

 • Ustawa przewiduje, że wniosek o uwolnienie środków VAT może zostać złożony maksymalnie na 30 dni przed wymaganym terminem zapłaty podatku.
 • W praktyce więc najlepiej jest wypełnić i przesłać dokument na około 2-3 tygodnie przed upływem terminu na uregulowanie zobowiązań podatkowych.

Dzięki takiemu podejściu środki będą mogły zostać odblokowane niezwłocznie po ich realnym przekazaniu na rachunek VAT, jednocześnie ograniczając ryzyko ponownego ich zablokowania w przypadku korekt czy zwrotów.

Czytaj więcej: 6 miesięcy ile to tygodni? Proste przeliczenie czasu w tygodniach

Jak wypełnić wniosek uwolnienie środków VAT?

Składając wniosek o uwolnienie środków VAT należy zadbać o poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza. Przede wszystkim wniosek musi zawierać podstawowe dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, w tym jego imię, nazwisko lub nazwę firmy oraz NIP.

Kluczowym elementem jest oczywiście kwota środków, o której uwolnienie się wnioskuje. We wniosku trzeba ją wyraźnie wskazać, podając również datę jej wpływu na rachunek VAT. Ponadto niezbędne jest określenie rachunku bankowego, na który środki mają trafić po ich odlokowaniu.

W przypadku przedsiębiorców rozliczających podatek VAT kwartalnie, należy również wskazać okres rozliczeniowy, którego dotyczy wnioskowana kwota. Część wniosku obejmuje też informacje dotyczące prawidłowego naliczenia podatku oraz jego terminowej zapłaty.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych sekcji, wzór wniosku uwolnienie środków VAT musi zostać podpisany przez osobę do tego uprawnioną (np. właściciela firmy lub pełnomocnika). Prawidłowy podpis jest jednym z kluczowych elementów formalnych warunkujących pozytywne rozpatrzenie wniosku.

 • Przed wysłaniem wniosku warto dokładnie sprawdzić poprawność wszystkich wpisanych danych, dat oraz kwot.
 • Pomyłki rachunkowe lub niezgodność z deklaracją VAT to częste powody do wezwania przedsiębiorcy do uzupełnienia lub korekty wniosku.

Wymagane dokumenty do wniosku uwolnienie środków VAT

Zdjęcie Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT - Jak to zrobić?

Składając wniosek uwolnienie środków VAT należy dołączyć do niego szereg dokumentów potwierdzających zasadność wniosku. Część z nich jest wymagana obligatoryjnie, podczas gdy inne mają charakter pomocniczy.

Do podstawowych załączników obowiązkowych należą oczywiście potwierdzone kopie deklaracji VAT oraz dowodów zapłaty podatku za odpowiedni okres rozliczeniowy. Jeżeli zaś wniosek dotyczy zwrotu środków podmiotowi trzeciemu, niezbędne jest także dołączenie pełnomocnictwa.

W niektórych przypadkach fiskus może dodatkowo zażądać kopii dowodów księgowych potwierdzających przychody z danego okresu. Przydatne bywa także uwzględnienie wyciągów bankowych, lub innych dokumentów uzasadniających przypisanie konkretnych wpływów do danej deklaracji VAT.

Dołączanie tego typu dokumentów pomocniczych ułatwia i przyspiesza cały proces rozpatrywania wniosku o przekazanie środków. Im bardziej przejrzysta i klarowna będzie dokumentacja, tym mniejsze prawdopodobieństwo ewentualnej prośby o uzupełnienie.

Zgłaszanie braków we wniosku uwolnienie środków VAT

Zdarza się, że złożone wnioski o uwolnienie środków VAT zawierają braki lub błędy wymagające ich uzupełnienia lub korekty. W takich sytuacjach urząd skarbowy przesyła podatnikowi stosowne wezwanie.

Podsumowanie

Aby swobodnie dysponować środkami zablokowanymi na rachunku VAT, niezbędne jest złożenie wniosku o przekazanie środków. Dokument ten musi być należycie wypełniony zgodnie z obowiązującymi zasadami uwolnienia środków VAT oraz zawierać wymagane załączniki. Warto zadbać o poprawne przygotowanie wniosku uwolnienie środków VAT wzór, aby uniknąć konieczności uzupełniania braków czy korekt.

Mimo wszystkich formalności, wniosek o zwolnienie środków z rachunku VAT to nieunikniona procedura. Tylko jego prawidłowe złożenie pozwala na realną możliwość dysponowania należnymi kwotami podatku. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z zasadami sporządzania takiego dokumentu, aby sprawnie odzyskać zablokowane środki finansowe.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa barberska - Jakie są zasady opodatkowania usług barberskich?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Najczęstsze pytania

Zgodnie z przepisami, urząd skarbowy ma 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku na rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji. W praktyce jednak zwykle zajmuje to około miesiąca, o ile dokumentacja jest w pełni prawidłowa i nie wymaga żadnych uzupełnień.

W takiej sytuacji należy wnioskować tylko o środki, co do których nie ma wątpliwości, że odpowiadają prawidłowo zapłaconemu podatkowi. Ewentualne kwoty wynikające z korekt lub zwrotów lepiej pozostawić na rachunku VAT do czasu ich ostatecznego rozliczenia.

Nie, wniosek o uwolnienie środków VAT może zostać złożony bezpośrednio przez przedsiębiorcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania (np. członka zarządu). Pełnomocnik jest wymagany jedynie gdy środki mają zostać przekazane na rachunek podmiotu trzeciego.

Jeżeli wniosek o przekazanie środków nie zostanie złożony w ciągu 180 dni od ich wpływu na rachunek VAT, urząd skarbowy może odmówić ich uwolnienia. Dlatego tak ważne jest pilnowanie terminów i składanie wniosków na czas.

Aktualne wzory formularzy wniosków są publikowane i udostępniane na stronach internetowych Ministerstwa Finansów oraz poszczególnych urzędów skarbowych. Można je również otrzymać bezpośrednio w urzędzie lub pobrać z systemów e-Deklaracje.

Zobacz więcej