Sprawdzian z religii pytam w co wierzę

Wykreśl z diagramu wyrazy: cud, syn, pan, bo, za, dar i uzupełnij zdanie.. To, co najważniejsze z treści religii katolickiej - karta pracy - metoda niedokończonych zdań - szkoła podstawowa i gimnazjum .. ?1 Pytania z katechezy do klasy 6 Dział 1: Tajemnica Kościoła Chrystusowego 1.. Anna Seredyńska.. Ten kto wierzy w Jezusa , nie umrze na wieki 29.Jaki sąd czeka człowieka po śmierci .. (3 przykłady) 3.. Jak zachowuje się człowiek zniewolony przes zło?. Napisz, co to jest nawrócenie.. Sprawdzia…


Czytaj więcej