kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Wyrejestrowanie kasy fiskalnej - Jak wyrejestrować kasę fiskalną z US?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Wyrejestrowanie kasy fiskalnej - Jak wyrejestrować kasę fiskalną z US?

Wyrejestrowanie kasy fiskalnej - Jak wyrejestrować kasę fiskalną z US?

Spis treści

Wyrejestrowanie kasy fiskalnej to proces, który musi być przeprowadzony w określonych sytuacjach, takich jak zakończenie działalności gospodarczej, utrata kasy lub jej zepsucie. Procedura ta wymaga złożenia stosownych dokumentów i wniesienia opłat do Urzędu Skarbowego. W tym artykule dowiesz się, jak krok po kroku wyrejestrować kasę fiskalną z Urzędu Skarbowego.

Kluczowe wnioski:
 • Wyrejestrowanie kasy fiskalnej jest obowiązkowe w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub utraty kasy.
 • Proces składa się z kilku etapów, takich jak zgłoszenie wniosku i opłacenie wymaganych opłat.
 • Istnieją określone terminy, w których należy dokonać wyrejestrowania kasy fiskalnej.
 • Po wyrejestrowaniu kasy należy zastąpić ją nowym urządzeniem lub inną formą ewidencji sprzedaży.
 • Nieprzestrzeganie obowiązku wyrejestrowania kasy fiskalnej może skutkować konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Kiedy wymagane jest wyrejestrowanie kasy fiskalnej?

Jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, musisz być świadomy sytuacji, w których wymagane jest wyrejestrowanie kasy fiskalnej. Istnieje kilka kluczowych okoliczności, kiedy taki obowiązek staje się niezbędny.

Przede wszystkim, wyrejestrowanie kasy fiskalnej jest obowiązkowe w momencie zakończenia działalności gospodarczej. Jeśli zdecydujesz się zamknąć swoją firmę lub działalność, musisz poinformować o tym Urząd Skarbowy i dokonać wyrejestrowania kasy fiskalnej.

Kolejną sytuacją, która wymaga wyrejestrowania kasy fiskalnej, jest jej utrata lub całkowite zepsucie. Jeśli Twoja kasa fiskalna uległa trwałemu uszkodzeniu lub została skradziona, masz obowiązek zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego i dokonać wyrejestrowania kasy fiskalnej.

Wreszcie, obowiązek wyrejestrowania kasy fiskalnej może również wystąpić w przypadku zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej lub przejścia na inny rodzaj ewidencji sprzedaży.

Kroki wyrejestrowania używanej kasy fiskalnej z US

Aby prawidłowo dokonać wyrejestrowania kasy fiskalnej z Urzędu Skarbowego, należy postępować zgodnie z określonymi krokami. Proces ten składa się z kilku etapów, które należy starannie wykonać.

Pierwszym krokiem jest złożenie pisemnego wniosku o wyrejestrowanie kasy fiskalnej w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek ten powinien zawierać podstawowe informacje, takie jak numer ewidencyjny kasy, dane przedsiębiorcy oraz przyczynę wyrejestrowania kasy fiskalnej.

Kolejnym etapem jest dostarczenie wymaganych dokumentów, o których więcej informacji znajdziesz w następnej sekcji. Po ich złożeniu, Urząd Skarbowy wyda decyzję o wyrejestrowaniu kasy fiskalnej.

Ostatnim krokiem jest uiszczenie odpowiedniej opłaty za wyrejestrowanie kasy fiskalnej. Wysokość tej opłaty jest określona w przepisach i może się różnić w zależności od przyczyny wyrejestrowania.

Czytaj więcej: Księgowa Pruszcz Gdański - Jakie usługi oferują biura księgowe?

Wymagane dokumenty do wyrejestrowania kasy fiskalnej

Aby skutecznie dokonać wyrejestrowania kasy fiskalnej, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów w Urzędzie Skarbowym. Jakie dokumenty są wymagane?

Przede wszystkim, należy złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy fiskalnej, który powinien zawierać podstawowe informacje o przedsiębiorcy, numerze ewidencyjnym kasy oraz przyczynę wyrejestrowania.

Dodatkowo, w przypadku zakończenia działalności gospodarczej, należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Miasta o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub zawieszeniu jej wykonywania.

Jeśli przyczyną wyrejestrowania kasy fiskalnej jest jej utrata lub zepsucie, konieczne będzie dostarczenie stosownego oświadczenia lub dokumentacji potwierdzającej ten fakt, np. protokołu z policji w przypadku kradzieży.

 • Wniosek o wyrejestrowanie kasy fiskalnej
 • Zaświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej
 • Dokumentacja potwierdzająca utratę lub zepsucie kasy

Opłaty za wyrejestrowanie kasy fiskalnej z US

Zdjęcie Wyrejestrowanie kasy fiskalnej - Jak wyrejestrować kasę fiskalną z US?

Jednym z istotnych aspektów procesu wyrejestrowania kasy fiskalnej są związane z nim opłaty. Ich wysokość jest określona w przepisach i może się różnić w zależności od przyczyny wyrejestrowania.

W przypadku zakończenia działalności gospodarczej, opłata za wyrejestrowanie kasy fiskalnej wynosi 85 złotych. Jest to kwota stała, niezależna od liczby kas podlegających wyrejestrowaniu.

Jeśli przyczyną wyrejestrowania kasy fiskalnej jest jej utrata lub zepsucie, opłata wynosi 90 złotych za każdą kasę. Oznacza to, że jeśli posiadasz więcej niż jedną kasę wymagającą wyrejestrowania, musisz uiścić opłatę w wysokości 90 złotych dla każdej z nich.

Warto pamiętać, że opłaty te należy uregulować przed wydaniem przez Urząd Skarbowy decyzji o wyrejestrowaniu kasy fiskalnej. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Czym zastąpić wycofaną kasę po wyrejestrowaniu?

Po dokonaniu wyrejestrowania kasy fiskalnej, należy zastanowić się, w jaki sposób będziesz ewidencjonować sprzedaż w swojej działalności gospodarczej. Istnieje kilka możliwych rozwiązań.

Pierwszym z nich jest zakup nowej kasy fiskalnej i jej zarejestrowanie w Urzędzie Skarbowym. Jest to najpopularniejsza opcja, szczególnie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na dużą skalę.

Alternatywnym rozwiązaniem może być przejście na inną formę ewidencji sprzedaży, taką jak tzw. "kasa rejestrująca". Tego rodzaju urządzenie nie jest objęte obowiązkiem fiskalizacji, co oznacza, że nie musi być rejestrowane w Urzędzie Skarbowym.

Podsumowanie

Proces jak wyrejestrować kasę fiskalną z Urzędu Skarbowego wymaga przestrzegania określonych zasad wyrejestrowania kasy. Obejmuje to złożenie wniosku, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji wyrejestrowania kasy, uiszczenie opłat oraz zastąpienie wycofanej kasy nowym rozwiązaniem. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby uniknąć konsekwencji prawnych.

Jeśli planujesz zakończyć działalność gospodarczą lub Twoja kasa została uszkodzona, wyrejestrowanie kasy jest obowiązkowe. Pamiętaj o zebraniu wymaganej dokumentacji wyrejestrowania kasy, takiej jak wniosek, zaświadczenie o zakończeniu działalności lub potwierdzenie utraty kasy. Przestrzeganie zasad wyrejestrowania kasy zapewni prawidłowe dopełnienie formalności.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa barberska - Jakie są zasady opodatkowania usług barberskich?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Najczęstsze pytania

Tak, wyrejestrowanie kasy fiskalnej jest obowiązkowe w sytuacjach takich jak zakończenie działalności gospodarczej, utrata lub uszkodzenie kasy. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Do wyrejestrowania kasy fiskalnej należy złożyć wniosek, zaświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) oraz dokumentację potwierdzającą utratę lub uszkodzenie kasy (jeśli dotyczy).

Opłata za wyrejestrowanie kasy fiskalnej w przypadku zakończenia działalności gospodarczej wynosi 85 złotych. W przypadku utraty lub uszkodzenia kasy opłata wynosi 90 złotych za każdą kasę.

Tak, po wyrejestrowaniu kasy fiskalnej należy zastąpić ją nowym rozwiązaniem do ewidencjonowania sprzedaży, takim jak nowa kasa fiskalna, kasa rejestrująca lub ewidencja papierowa/elektroniczna.

Termin na wyrejestrowanie kasy fiskalnej wynosi 7 dni od dnia zakończenia działalności gospodarczej lub utraty/uszkodzenia kasy. Ważne jest, aby dokonać tej czynności w wyznaczonym terminie.

Zobacz więcej