kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Zadaniowy czas pracy a nadgodziny - Jak rozliczać godziny pracy?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Zadaniowy czas pracy a nadgodziny - Jak rozliczać godziny pracy?

Zadaniowy czas pracy a nadgodziny - Jak rozliczać godziny pracy?

Spis treści

Zadaniowy czas pracy to coraz popularniejsza forma organizacji pracy, w której kładzie się większy nacisk na efektywność i osiąganie założonych celów, a nie na sztywno określone godziny spędzone w biurze. Ten model może przynieść wiele korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, ale jednocześnie rodzi pytania dotyczące rozliczania nadgodzin i przestrzegania przepisów prawa pracy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu i poznamy najlepsze praktyki wdrażania zadaniowego czasu pracy w firmie.

Kluczowe wnioski:
 • Zadaniowy czas pracy koncentruje się na efektywności i realizacji zadań, a nie na sztywnych godzinach pracy.
 • Taki model może przynieść większą elastyczność i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Jednak wymaga to jasnych zasad dotyczących rozliczania nadgodzin i przestrzegania przepisów prawa pracy.
 • Wdrożenie zadaniowego czasu pracy powinno być poprzedzone dokładną analizą specyfiki danej firmy i stanowisk pracy.
 • Prawidłowe wdrożenie tego modelu może przyczynić się do wzrostu wydajności i satysfakcji pracowników.

Definicja zadaniowego czasu pracy i różnice z tradycyjnym

Zadaniowy czas pracy to model organizacji pracy, w którym nacisk kładzie się na efektywne wykonywanie zadań i osiąganie założonych celów, a nie na sztywno określone godziny spędzone w biurze. W przeciwieństwie do tradycyjnego systemu, gdzie pracownik ma wyznaczony stały wymiar czasu pracy, w zadaniowym czasie pracy pracownik ma większą elastyczność w zarządzaniu swoim czasem, dopóki realizuje powierzone mu zadania.

Główną różnicą między zadaniowym czasem pracy a tradycyjnym modelem jest to, że w pierwszym przypadku nie ma sztywno określonych godzin pracy, a pracownik ma większą swobodę w organizacji swojego czasu. Liczy się efektywność i realizacja celów, a nie bezduszne odliczanie godzin spędzonych w biurze.

W tradycyjnym modelu pracownik musi być obecny w określonych godzinach, niezależnie od tego, czy ma w danym momencie dużo pracy, czy mniej. Może to prowadzić do niskiej wydajności w okresach mniejszego obciążenia lub presji i stresu w czasach szczytów.

Z kolei zadaniowy czas pracy pozwala pracownikowi dostosować swój harmonogram do bieżących potrzeb, a także lepiej godzić życie zawodowe i prywatne. Pracownik może na przykład pracować intensywniej przez kilka dni, a następnie wziąć sobie wolne, jeśli nie ma akurat wielu zadań do wykonania.

Korzyści i wady zadaniowego czasu pracy dla pracowników

Zadaniowy czas pracy niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i wady dla pracowników. Jedną z głównych zalet jest większa elastyczność i możliwość lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym. Pracownik może układać swój harmonogram w taki sposób, aby odpowiadał on jego indywidualnym potrzebom i preferencjom.

Dodatkowo, zadaniowy czas pracy może przyczynić się do wzrostu motywacji i satysfakcji z pracy, ponieważ pracownik ma większe poczucie kontroli nad swoim czasem i zadaniami. Brak sztywnych godzin pracy może również zmniejszyć stres związany z dojazdami do pracy w godzinach szczytu.

Z drugiej strony, zadaniowy czas pracy wymaga od pracownika większej samodyscypliny i umiejętności zarządzania czasem. Bez sztywnych godzin pracy łatwo jest o rozproszenie i trudności z utrzymaniem równowagi między pracą a życiem prywatnym. Ponadto, niektórzy pracownicy mogą odczuwać większą presję i stres związany z koniecznością osiągnięcia założonych celów.

 • Większa elastyczność i lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Wzrost motywacji i satysfakcji z pracy dzięki większej kontroli nad czasem i zadaniami.
 • Konieczność większej samodyscypliny i umiejętności zarządzania czasem.
 • Ryzyko rozproszenia i trudności w utrzymaniu równowagi między pracą a życiem prywatnym.
 • Potencjalny wzrost stresu związany z koniecznością osiągnięcia założonych celów.

Czytaj więcej: 6 miesięcy ile to tygodni? Proste przeliczenie czasu w tygodniach

Zadaniowy czas pracy a nadgodziny - co na to prawo?

Pojawia się pytanie, jak zadaniowy czas pracy ma się do kwestii nadgodzin i przepisów prawa pracy. W tradycyjnym systemie nadgodziny są jasno zdefiniowane i łatwo je rozliczyć, ponieważ pracownik ma określone godziny pracy. W przypadku zadaniowego czasu pracy sprawa jest bardziej skomplikowana.

Zgodnie z polskim Kodeksem pracy, nadgodziny to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy. W zadaniowym czasie pracy nie ma sztywno określonych godzin, ale pracodawca powinien ustalić normy czasu pracy dla danego stanowiska lub zadania. Jeśli pracownik przekroczy te normy, wówczas należy uznać to za nadgodziny.

Pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy, aby móc rozliczać nadgodziny i wypłacać za nie odpowiednie wynagrodzenie lub udzielać czasu wolnego w zamian. W przypadku zadaniowego czasu pracy ewidencja ta może być trudniejsza do prowadzenia, dlatego kluczowe jest wdrożenie odpowiedniego systemu rozliczania godzin pracy.

Warto również zaznaczyć, że zgodnie z prawem, pracownik nie może pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym (zazwyczaj 4 tygodnie lub miesiąc). Ta zasada obowiązuje także w zadaniowym czasie pracy, co wymaga od pracodawcy starannego monitorowania czasu pracy pracowników.

Przykłady firm stosujących zadaniowy czas pracy

Zdjęcie Zadaniowy czas pracy a nadgodziny - Jak rozliczać godziny pracy?

Zadaniowy czas pracy zyskuje na popularności, a coraz więcej firm decyduje się na jego wdrożenie. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów znanych firm, które z powodzeniem stosują ten model organizacji pracy.

 • Netflix - pracownicy mają pełną swobodę w kwestii godzin pracy, dopóki realizują powierzone im zadania i cele.
 • Spotify - firma ta promuje elastyczność i dopasowanie godzin pracy do indywidualnych potrzeb pracowników.
 • Basecamp - znaną firmą promującą zadaniowy czas pracy jest Basecamp, twórca popularnych narzędzi do zarządzania projektami.
 • Zapier - ta firma zajmująca się automatyzacją procesów biznesowych pozwala pracownikom na swobodne zarządzanie własnym czasem pracy.
 • Automattic (twórca WordPressa) - pracownicy mają pełną elastyczność i nie mają przypisanych sztywnych godzin pracy.

Podsumowanie

Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy może przynieść wiele korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Pozwala lepiej godzić życie zawodowe z prywatnym, zwiększa motywację i satysfakcję z pracy. Jednak wymaga to również jasnych zasad czasu pracy, by prawidłowo rozliczać nadgodziny i przestrzegać przepisów prawa pracy.

Kluczowe jest wdrożenie odpowiedniego systemu ewidencjonowania godzin pracy zadaniowej, który pozwoli na monitorowanie czasu pracy i właściwe rozliczanie nadgodzin. Pracodawca powinien ustalić normy czasu pracy dla poszczególnych stanowisk i zadań, aby móc precyzyjnie określać, co stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa barberska - Jakie są zasady opodatkowania usług barberskich?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej