kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Założenie spółki z o.o. - Jakie są koszty i kroki przy zakładaniu spółki z o.o.?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Założenie spółki z o.o. - Jakie są koszty i kroki przy zakładaniu spółki z o.o.?

Założenie spółki z o.o. - Jakie są koszty i kroki przy zakładaniu spółki z o.o.?

Spis treści

Założenie spółki z o.o. to ważny krok w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeśli rozważasz tę formę prawną dla swojej firmy, musisz poznać wszystkie koszty i kroki, które są z tym związane. W tym artykule omówimy szczegółowo proces rejestracji spółki z o.o., wymagane dokumenty, potencjalne koszty, a także wady i zalety tej formy prawnej.

Kluczowe wnioski:
 • Założenie spółki z o.o. wiąże się z pewnymi kosztami, ale zapewnia ograniczoną odpowiedzialność właścicieli.
 • Proces rejestracji obejmuje przygotowanie dokumentów założycielskich i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Wymagany jest wkład pieniężny lub niepieniężny w postaci kapitału zakładowego.
 • Spółka z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 • Istnieją alternatywne formy prowadzenia działalności, takie jak działalność jednoosobowa lub spółka jawna.

Jakie są koszty założenia spółki z o.o. w Polsce?

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z różnymi kosztami, które warto dokładnie poznać przed rozpoczęciem procesu rejestracji. Podstawowym wydatkiem jest opłata notarialna za sporządzenie aktu założycielskiego, która wynosi od 600 do 1000 złotych. Następnie należy uiścić opłatę sądową za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w wysokości 600 złotych.

Istotnym kosztem jest również wymagany kapitał zakładowy, który dla spółki z o.o. musi wynosić minimum 5000 złotych. Należy go wpłacić na rachunek bankowy spółki. Dodatkowym wydatkiem może być koszt usługi księgowej lub zatrudnienia księgowego, który zajmie się prowadzeniem księgowości spółki z o.o. Należy również pamiętać o opłatach związanych z rejestracją w urzędzie skarbowym oraz ewentualnych kosztach przygotowania dokumentacji.

Ogólnie rzecz biorąc, przygotowanie się na wydatek od 6000 do 10 000 złotych wydaje się rozsądnym założeniem przy zakładaniu spółki z o.o. Należy jednak pamiętać, że koszty te mogą się różnić w zależności od specyfiki danej działalności i usług dodatkowych, z których zdecyduje się skorzystać przyszły przedsiębiorca.

 • Opłata notarialna za akt założycielski: 600-1000 zł
 • Opłata sądowa za wpis do KRS: 600 zł
 • Kapitał zakładowy: minimum 5000 zł
 • Księgowość: 200-800 zł miesięcznie
 • Pozostałe koszty (dokumentacja, rejestracja w US): ok. 500 zł

Krok po kroku założenie spółki z o.o. - co musisz zrobić?

Proces zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wydawać się skomplikowany, ale podzielony na etapy staje się przejrzysty. Pierwszym krokiem jest ustalenie nazwy spółki oraz przedmiotu jej działalności. Kolejno należy przygotować akt notarialny, w którym zostanie określony kapitał zakładowy, udziały wspólników oraz zasady zarządzania spółką.

Następnym etapem jest dokonanie wpłaty kapitału zakładowego na rachunek bankowy spółki. Warto pamiętać, że musi on wynosić co najmniej 5000 złotych. Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów można złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Czas oczekiwania na rejestrację wynosi około miesiąca.

Po uzyskaniu wpisu do KRS należy dopełnić pozostałych formalności, takich jak zarejestrowanie spółki jako płatnika VAT i podatku dochodowego w urzędzie skarbowym. Ostatnim krokiem jest założenie rachunku bankowego na rzecz spółki oraz ewentualne zatrudnienie księgowego lub korzystanie z usług biura rachunkowego.

Czytaj więcej: Księgowa Brzesko - Jakie usługi księgowe oferuje biuro w Brzesku?

Wymagane dokumenty potrzebne do rejestracji spółki z o.o.

Proces zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga przygotowania określonych dokumentów. Podstawowym z nich jest akt notarialny zawierający umowę spółki. Dokument ten powinien określać m.in. firmę spółki, siedzibę, przedmiot działalności, kapitał zakładowy, udziały wspólników oraz zasady zarządzania spółką.

Następnie należy przygotować listę wspólników lub akcjonariuszy wraz z ich danymi osobowymi, a w przypadku osób prawnych – wyciągi z odpowiednich rejestrów. Niezbędne będą również oświadczenia o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.

Do wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dołącza się także dowody uiszczenia opłat sądowych i notarialnych. W przypadku wniesienia wkładów niepieniężnych wymagane są operaty szacunkowe potwierdzające ich wartość.

 • Akt notarialny (umowa spółki)
 • Lista wspólników/akcjonariuszy z danymi osobowymi
 • Oświadczenia o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy
 • Dowody opłat sądowych i notarialnych
 • Operaty szacunkowe wkładów niepieniężnych (jeśli występują)

Zalety i wady założenia spółki z o.o. dla Twojego biznesu

Zdjęcie Założenie spółki z o.o. - Jakie są koszty i kroki przy zakładaniu spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako forma prowadzenia działalności gospodarczej ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Jedną z największych zalet jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Oznacza to, że w przypadku problemów finansowych ryzyko ponoszą tylko do wysokości swoich wkładów.

Inną istotną zaletą jest łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego i budowanie wiarygodności na rynku. Spółka z o.o. postrzegana jest jako podmiot bardziej stabilny i wiarygodny niż jednoosobowa działalność gospodarcza.

Z drugiej strony, założenie spółki z o.o. wiąże się z dodatkowymi kosztami i formalnościami. Konieczne jest zgromadzenie kapitału zakładowego, opłaty notarialne i sądowe, a także regularne prowadzenie księgowości. Ponadto, spółka z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, co może być mniej korzystne niż w przypadku jednoosobowej działalności.

Alternatywne formy prawne działalności gospodarczej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest jedyną dostępną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Warto rozważyć również inne opcje, które mogą lepiej odpowiadać specyfice danego przedsięwzięcia.

Najpopularniejszą alternatywą jest działalność gospodarcza jednoosobowa, która charakteryzuje się mniejszymi kosztami założenia i prowadzenia. Wadą jest jednak nieograniczona odpowiedzialność właściciela za zobowiązania firmy.

Inną możliwością jest spółka jawna, która wymaga co najmniej dwóch wspólników. Jej zaletą jest prostota założenia i prowadzenia, ale wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Podsumowanie

Założenie spółki z o.o. wymaga podjęcia kilku kluczowych kroków i poniesienia określonych kosztów założenia spółki. Jednym z głównych wydatków jest opłata notarialna i sądowa za rejestrację spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie można również zapomnieć o wpłacie kapitału zakładowego. Po utworzeniu spółki konieczne jest prowadzenie księgowości spółki z o.o., co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Istotnym aspektem jest jednak ograniczona odpowiedzialność wspólników, która stanowi główną zaletę spółki z o.o. Warto rozważyć tę formę prawną, jeśli planujesz rozwijać swój biznes i pozyskiwać zewnętrzne finansowanie. Pamiętaj jednak, że musisz spełnić wszystkie wymagania formalne i regulacyjne związane z prowadzeniem spółki kapitałowej.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa barberska - Jakie są zasady opodatkowania usług barberskich?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Najczęstsze pytania

Cały proces założenia spółki z o.o., od przygotowania dokumentów po wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, zajmuje średnio około miesiąca. Warto jednak zarezerwować sobie więcej czasu na dopełnienie wszystkich formalności, zwłaszcza jeśli jest to Twoja pierwsza spółka.

Tak, możliwe jest założenie spółki z o.o. z minimalnym kapitałem zakładowym wynoszącym 5000 złotych. Jednak wyższy kapitał zakładowy może zwiększyć wiarygodność firmy w oczach kontrahentów i instytucji finansowych.

Wspólnikami spółki z o.o. mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, takie jak inne spółki. Nie ma ograniczeń co do obywatelstwa czy miejsca zamieszkania wspólników.

Nie, spółka z o.o. nabywa osobowość prawną dopiero z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Prowadzenie działalności gospodarczej przed tym momentem jest niedozwolone i może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), którego stawka wynosi 19% dla podstawy opodatkowania do 2 milionów złotych lub 9% dla małych podatników.

Zobacz więcej