kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Zestawienie faktur - Jak sporządzić wzór zestawienia faktur? Poradnik
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Zestawienie faktur - Jak sporządzić wzór zestawienia faktur? Poradnik

Zestawienie faktur - Jak sporządzić wzór zestawienia faktur? Poradnik

Spis treści

Zestawienie faktur to niezbędny dokument dla każdej firmy, który ułatwia zarządzanie finansami i kontrolę nad należnościami. W tym praktycznym poradniku dowiesz się, czym jest zestawienie faktur, kiedy warto je sporządzać, jakie elementy powinno zawierać oraz jak utworzyć jego wzór, który przyspieszy proces księgowania i ułatwi monitorowanie płatności.

Kluczowe wnioski
 • Zestawienie faktur pozwala na uporządkowanie dokumentów finansowych i szybki podgląd należności.
 • Regularne tworzenie zestawień faktur pomaga utrzymać kontrolę nad przepływami pieniężnymi firmy.
 • Wzór zestawienia faktur powinien zawierać podstawowe informacje o fakturach, terminy płatności i kwoty.
 • Profesjonalne zestawienie faktur ułatwia windykację należności i poprawia wizerunek firmy.
 • Korzystanie z gotowych wzorów zestawień faktur oszczędza czas i zapewnia spójność dokumentacji.

Definicja zestawienia faktur

Zestawienie faktur to uporządkowany wykaz wszystkich wystawionych i otrzymanych faktur w określonym okresie. Najczęściej sporządza się je co miesiąc lub kwartał, aby ułatwić kontrolę nad należnościami i zobowiązaniami finansowymi firmy. Jest to niezwykle przydatne narzędzie, które pomaga utrzymać porządek w dokumentacji księgowej i zapewnia bieżący wgląd w sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Zestawienie faktur zawiera podstawowe informacje o każdej fakturze, takie jak: numer dokumentu, data wystawienia, termin płatności, nazwa kontrahenta, kwota należności lub zobowiązania oraz sposób rozliczenia (zapłacona, oczekująca na płatność itp.). Dzięki temu możemy łatwo zidentyfikować niezapłacone faktury i monitorować terminową realizację płatności.

Warto pamiętać, że zestawienie faktur nie jest dokumentem księgowym ani urzędowym, a jedynie pomocniczym zestawieniem służącym do uporządkowania i przejrzystej prezentacji danych finansowych firmy. Może być tworzone w dowolnej formie - arkusza kalkulacyjnego, pliku tekstowego czy specjalnego oprogramowania.

Regularne sporządzanie zestawień faktur ułatwia zarządzanie należnościami i zobowiązaniami, a tym samym pomaga utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa. Jest to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która chce mieć kontrolę nad swoimi finansami i terminowo regulować swoje zobowiązania.

Kiedy sporządzić zestawienie faktur?

Najlepszym momentem na sporządzenie zestawienia faktur jest koniec miesiąca lub kwartału, kiedy większość transakcji handlowych została już zrealizowana. Warto jednak pamiętać, że im częściej tworzymy takie zestawienia, tym lepszą mamy kontrolę nad sytuacją finansową naszej firmy.

Regularne tworzenie zestawień faktur jest szczególnie ważne w przypadku firm, które wystawiają lub otrzymują dużą liczbę faktur w danym okresie. Pomaga to uniknąć niepożądanych opóźnień w płatnościach, a co za tym idzie - zachować dobrą kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Innym sygnałem, że warto przygotować zestawienie faktur, są zbliżające się terminy płatności ważnych faktur lub konieczność rozliczenia się z kontrahentami. Dzięki uporządkowanemu zestawieniu możemy szybko zidentyfikować priorytetowe płatności i zaplanować przepływy finansowe.

Ponadto, zestawienie faktur warto sporządzać w przypadku kontroli księgowej, audytu lub przygotowywania deklaracji podatkowych. Wtedy pełni ono rolę pomocniczą, ułatwiając uporządkowanie dokumentacji i odzwierciedlając faktyczny obraz finansowy firmy.

Czytaj więcej: Księgowa Elbląg - Kompleksowe usługi księgowe dla firm w Elblągu

Jak przygotować zestawienie faktur?

Przygotowanie zestawienia faktur nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani skomplikowanych narzędzi. Wystarczy arkusz kalkulacyjny lub edytor tekstowy, aby stworzyć przejrzysty i funkcjonalny dokument. Oto kluczowe kroki, które należy wykonać:

1. Określ okres, dla którego będziesz tworzyć zestawienie (miesiąc, kwartał, rok).

2. Zgromadź wszystkie faktury wystawione i otrzymane w tym okresie. 3. Utwórz tabelę lub listę z następującymi kolumnami: numer faktury, data wystawienia, termin płatności, kontrahent, kwota, status płatności. 4. Wprowadź dane z każdej faktury do odpowiednich kolumn. 5. Posortuj tabelę według wybranego kryterium (np. daty, kontrahenta, kwoty). 6. Oblicz sumę należności i zobowiązań z danego okresu. 7. Jeśli potrzebujesz, dodaj kolumny z uwagami lub innymi istotnymi informacjami.
 • Pamiętaj, aby regularnie aktualizować zestawienie faktur - najlepiej co kilka dni lub tygodni, wprowadzając nowe dokumenty oraz zmieniając statusy płatności.
 • Możesz także wykorzystać gotowe szablony lub wzory zestawień faktur, które ułatwią formatowanie i zapewnią spójny wygląd dokumentu.

Elementy dobrego zestawienia faktur

Skuteczne zestawienie faktur powinno być czytelne, przejrzyste i zawierać wszystkie niezbędne informacje. Oto kluczowe elementy, które powinny się w nim znaleźć:

1. Nagłówek z tytułem "Zestawienie faktur" oraz określeniem okresu, którego dotyczy. 2. Kolumny z podstawowymi danymi faktury: numer, data wystawienia, termin płatności. 3. Kolumna z nazwą lub numerem kontrahenta (klienta lub dostawcy). 4. Kolumna z kwotą faktury (netto, brutto, waluta). 5. Kolumna ze statusem płatności (zapłacona, oczekująca, przeterminowana). 6. Opcjonalnie: kolumny z uwagami, sposobem płatności, numerem zamówienia itp. 7. Podsumowanie z sumą należności i zobowiązań w danym okresie. 8. Data sporządzenia zestawienia i ewentualnie inicjały osoby odpowiedzialnej.

Dobrze zaprojektowane zestawienie faktur powinno umożliwiać szybkie odnalezienie kluczowych informacji o każdej fakturze. Ułatwi to monitorowanie terminów płatności, podejmowanie działań windykacyjnych oraz rozliczanie się z kontrahentami.

Warto zadbać również o estetyczny i spójny wygląd zestawienia faktur. Czytelny układ oraz uporządkowane kolumny i wiersze poprawiają przejrzystość dokumentu i zwiększają jego użyteczność.

Podsumowanie

Regularne tworzenie zestawienia faktur to klucz do utrzymania porządku w dokumentacji faktur i kontroli nad finansami firmy. Dzięki niemu łatwo można zidentyfikować zaległe płatności, monitorować terminy oraz rozliczać się z kontrahentami. Skorzystanie z gotowego wzoru zestawienia faktur oszczędza czas i gwarantuje spójny wygląd dokumentu.

Dobrze przygotowane zestawienie faktur zawiera podstawowe informacje o fakturach, kwotach należności i zobowiązań oraz statusie płatności. Aby skutecznie sporządzić zestawienie, warto korzystać z arkuszy kalkulacyjnych lub specjalnych programów, które ułatwiają porządkowanie i sumowanie danych finansowych firmy.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa barberska - Jakie są zasady opodatkowania usług barberskich?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Najczęstsze pytania

Optymalnie zestawienie faktur należy tworzyć co miesiąc lub kwartał, aby na bieżąco kontrolować należności i zobowiązania firmy. Dla dużych firm z licznymi fakturami, zaleca się sporządzanie zestawienia nawet co tydzień.

Nie, zestawienie faktur nie jest dokumentem urzędowym ani księgowym. Jest to wewnętrzny dokument pomocniczy służący do uporządkowania i przejrzystej prezentacji danych finansowych firmy.

Dobre zestawienie faktur powinno obejmować: numery faktur, daty wystawienia, terminy płatności, nazwy kontrahentów, kwoty należności/zobowiązań oraz statusy płatności. Może również zawierać dodatkowe kolumny z uwagami lub sposobami zapłaty.

Tak, zdecydowanie warto skorzystać z gotowych szablonów i wzorów zestawień faktur dostępnych w internecie. Zaoszczędzi to czas i zapewni spójny wygląd dokumentu. Wystarczy pobrać szablon i wypełnić go danymi.

Regularne tworzenie zestawień faktur pozwala na bieżąco monitorować należności i zobowiązania firmy, unikać opóźnień w płatnościach, ułatwia windykację oraz pomaga utrzymać porządek w dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa.

Zobacz więcej